บริษัท ไฮโปร อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด มหาชน

บริษัท ไฮโปร อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด มหาชน
HIPRO ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจวง หมิง ฮุย, นายสื่อ คุน ไท่, นายลี ชู ยู, นางสาวชาง เวน หยิง, นายหลิน เหมา กุย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233323
ทุนจดทะเบียน : 125000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 210 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3840-0088
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไฮโปร อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด มหาชน