บริษัท ไฮไฟล์ เทเลคอม จำกัด

บริษัท ไฮไฟล์ เทเลคอม จำกัด
HIGHFLY TELECOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุรีพร พุทธประสาท
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235438
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ผลิต ค้าส่งอุปกรณ์การไฟฟ้า ระบบสื่อสาร วิทยุและโทรคมนาคม เครื่องมือและเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ รับออกแบบติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ระบบสื่อสาร วิทยุและโทรคมนาคม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/12 หมู่ 19 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2412-4751
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไฮไฟล์ เทเลคอม จำกัด