ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง

0
30

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง
TISIT ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวฐิติพร แตงกระโทก, นายธนาวุฒิ ชุ่มเสนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233799
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาและรับจ้างทำหรือประกอบตู้สวิทช์บอร์ดและแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ ค้าเครื่องอิเล็คทรอนิคส์และสื่อสารทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/62 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง