ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป
PITSANULOKE CONSTRUCTION GROUP LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประภาศ แจ้งฉาย, นางสาววัชรีย์ สุทธิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235493
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาผลิต ประกอบ ติดตั้ง เสาสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/67 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป