ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ จี แอดวานซ์ เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ จี แอดวานซ์ เทคโนโลยี
S & G ADVANCED TECHNOLOGY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเสาวณีย์ เล็กศรีสกุล, นายใหม่ เมืองจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235494
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก รวมทั้งบริการด้านไอที อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ทั้งอุปกรณ์ การวางระบบและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 899/49 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2706-3066
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ จี แอดวานซ์ เทคโนโลยี