บริษัท สยามมัลติ-เซอร์วิส จำกัด

บริษัท สยามมัลติ-เซอร์วิส จำกัด
SIAM MULTI-SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเฉลิมชัย พันธุ์ชื่น, นายโคโซ ยามาโมโต้
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 225531
ทุนจดทะเบียน : 7000000
ประเภทธุรกิจ : รับซ่อมหลอดด้าย ผลิตสินค้าจากลวด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 44 อาคาร ศรีจุลทรัพย์ ชั้น 17 ถ.พระราม 1 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2219-5000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามมัลติ-เซอร์วิส จำกัด