บริษัท สยาม อิมเมจ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท สยาม อิมเมจ โปรดักส์ จำกัด
SIAM IMAGE PRODUCT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุกัญญา แสงจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236433
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดีบุก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 158/1 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-2924-6576
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยาม อิมเมจ โปรดักส์ จำกัด