บริษัท เกทส์ แอนด์ เฟนซิ่ง จำกัด

0
15

บริษัท เกทส์ แอนด์ เฟนซิ่ง จำกัด
GATES & FENCING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายริชาร์ด เอ็ดเวิร์ด บาลานสกี้
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235993
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต นำเข้า-ส่งออกเกี่ยวกับเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 270 หมู่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0-3870-5404
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เกทส์ แอนด์ เฟนซิ่ง จำกัด