บริษัท เหล็กทรัพย์บริบูรณ์ จำกัด

0
23

บริษัท เหล็กทรัพย์บริบูรณ์ จำกัดLEK SUP BORIBOON CO.,LTD.บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล, นางจินตนา เมฆเสรีกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235298
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39 หมู่ 4 ซ.โชคไชโย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 0-2431-0043
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เหล็กทรัพย์บริบูรณ์ จำกัด