บริษัท 225 ก้าวหน้าสตีล จำกัด

บริษัท 225 ก้าวหน้าสตีล จำกัด
225 KOWNASTEEL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโชคชัย วโนทยาน, นายดำรงค์ รัตนลีลาศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233665
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับทำโครงสร้าง และอุปกรณ์ จากเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/5 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 0-3846-2488
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท 225 ก้าวหน้าสตีล จำกัด