ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงเจริญโลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงเจริญโลหะกิจ
T.SENG CHAROEN MINING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงงานผลิตเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวพนิดา ฟุ้งเกียรตินำสุข, นายกิตติ ฟุ้งเกียรตินำสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 229474
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ตัดพับ ขายแผ่นเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 141-141/1-2 หมู่ 6 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2727-9087
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงเจริญโลหะกิจ