บริษัท บางกอกยูเนี่ยน พลาสติก โมลด์ จำกัด

บริษัท บางกอกยูเนี่ยน พลาสติก โมลด์ จำกัด
BANGKOK UNION PLASTIC MOLD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤษฎา มั่นคงเจริญยิ่ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232913
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและรับจ้างทำแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/126 หมู่ 10 ซ.พัฒนรัตน์ ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2803-6601
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอกยูเนี่ยน พลาสติก โมลด์ จำกัด