บริษัท เค็น พาร์ทแอนด์โมลด์ จำกัด

บริษัท เค็น พาร์ทแอนด์โมลด์ จำกัด
KEN PART & MOLD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพีรวรรณ แก้วพิบูลย์, นางรัตนา จงมีเพียร, นายขนิษฐ แก้วพิบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236112
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์จัดยึดและแม่พิมพ์โลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 234/1 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เค็น พาร์ทแอนด์โมลด์ จำกัด