บริษัท เรืองภานุทรัพย์โมลด์ จำกัด

บริษัท เรืองภานุทรัพย์โมลด์ จำกัด
RUANGPHANUSAP MOLD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจิราวัฒน์ เรืองภานุทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236468
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรงทุกชนิด รับจ้างทำของกลึง เชื่อมโลหะต่าง ๆ ทำบล็อกแม่พิมพ์ต่าง ๆ ,รับฉีดพลาสติกรูปทรงต่าง ๆ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 159/264 หมู่ 13 ซ.เสรีไทย 72 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2918-9728
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เรืองภานุทรัพย์โมลด์ จำกัด