บริษัท เอส.ที.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอส.ที.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
S.T.N. ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธวัช แหลมหลัก, นางนกน้อย แหลมหลัก, นายธนณัฐ แหลมหลัก, นางสาววนิดา แหลมหลัก,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232243
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบโรงงานกลึงโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/39 หมู่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.ที.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด