บริษัท เอส ไอ พี ดีซายด์ จำกัด

บริษัท เอส ไอ พี ดีซายด์ จำกัด
SIP DESIGN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอิทธิวัฒน์ เขียวรัตน์, นายศรีไทย น้ำรัก, นายสุพจน์ ชุติกาญจน์, นายพรศักดิ์ ปานจินดา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236517
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 147 อาคาร รังสิต ห้อง 401 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส ไอ พี ดีซายด์ จำกัด