บริษัท โปร-เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท โปร-เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
PRO-M. ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพัฒน์พงษ์ คงชาตรี, นายมนัสชัย เมธาศุภกูล, นางสุนทรี คงชาตรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236028
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/2 หมู่ 3 ถ.สุพรรณบุรี-บางบัวทอง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปร-เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด