บริษัท โรงงานซึงเปงเฮง จำกัด

บริษัท โรงงานซึงเปงเฮง จำกัด
SUENG PENG HENG FACTORY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนำชัย ชุณหชัชราชัย, นางสาวชไมพร คุณวุฒิกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231215
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : หล่อโลหะ เหล็กถลุง ถ่านโค้ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/3 หมู่ 4 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 0-3433-2938
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โรงงานซึงเปงเฮง จำกัด