บริษัท ไวดีโลหะการ จำกัด

บริษัท ไวดีโลหะการ จำกัด
THE WAI DEE FOUNDRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตั๊กฉิ่น แซ่ฝุ่ง, นายโสภณ เดชนิรัติศัย, นางสาวอาภาภรณ์ เดชนิรัติศัย, นางสาวดวงมณี เดชนิรัติศัย, นายธวัชชัย เดชนิรัติศัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 219145
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : หลอมโลหะ (รับจ้าง)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1432 ซ.จันทน์ 35 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไวดีโลหะการ จำกัด