ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
SIAM INNOVATION ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญฤทธิ์ บุญญา, นางสาวเพชรัตน์ เกียรติเจริญรักษ์, นางสาวศุภรา เกียรติเจริญรักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236492
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 83/125 หมู่ 4 ถ.ซ่อมสร้าง ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2958-9552
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง