ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรุ่งโรจน์ โลหะภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรุ่งโรจน์ โลหะภัณฑ์
SAHARUNGROJ LOHAPHUN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวถวิล เต๊ะบ๊ะบ๋า, นายสุชิน สิงห์สูง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232106
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำแม่พิมพ์โลหะ.
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35/19 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2317-9190
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรุ่งโรจน์ โลหะภัณฑ์