ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพรานแม่พิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพรานแม่พิมพ์
SAMPRAN MASTER PRINT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประสันต์ ทนโนนแดง, นายสมเดช ทนโนนแดง, นายอำนวย อินคล้าย, นายสุเทพ อินคล้าย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235618
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบล็อคลูกเหล็กแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 91/36 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 0-3432-7707
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพรานแม่พิมพ์