ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี.เอส. พลาสติก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี.เอส. พลาสติก
K.V.S. PLASTIC LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวินัย วินัยสัมพันธุ์, นายวิสุทธิ์ วินัยสัมพันธุ์, นางวาศนา เอื้อไพบูลย์, นางสาววรรณา วินัยสัมพันธุ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234332
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำบล็อกแม่พิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/15 หมู่ 4 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี.เอส. พลาสติก