ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อตัวพิมพ์รุ่งเรืองอักษร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อตัวพิมพ์รุ่งเรืองอักษร
RUNG RUANGARKSORN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเรืองชัย รักศรีอักษร, นางสาววรรณี รักศรีอักษร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 225135
ทุนจดทะเบียน : 150000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างหล่อตัวพิมพ์ อักษรภาษาต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 516/25-26 ถ.สวนหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อตัวพิมพ์รุ่งเรืองอักษร