ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อทวีทรัพย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อทวีทรัพย์
THAVEESUP FOUNDRY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย โรงหล่อเหล็กรูปพรรณ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาคร ภู่มงคลพิพัฒน์, ไม่มี, นางสาคร ภู่มงคลพิพัฒน์, นายชาญกิจ ภู่มงคลพิพัฒน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231912
ทุนจดทะเบียน : 410000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างหล่อหลอมโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/1 หมู่ 10 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 412-5545
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อทวีทรัพย์