ร้านลิ้มยงฮวด โดยนางรัตนากร ลิมปกิจรุ่งเรือง
การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ

ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ
ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/10 ถนนค่ายหลวง ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032-211374
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า / บริการ :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงรายละเอียดสินค้า, ลงโฆษณา, ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com

การเดินทาง / แผนที่ ร้านลิ้มยงฮวด โดยนางรัตนากร ลิมปกิจรุ่งเรือง