เชียงใหม่ อะไหล่-แอร์ แอนด์ ชิซเต็มท์ (คณะบุคคล)
ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ

ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/9 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-220830
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า / บริการ :

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com โฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่ออีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com

สนใจลงรายละเอียดสินค้า, ลงโฆษณา, ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ sales(at)thailandcompanydirectory.com

การเดินทาง / แผนที่ เชียงใหม่ อะไหล่-แอร์ แอนด์ ชิซเต็มท์ (คณะบุคคล)