แท็ก กระบี่

Tag: กระบี่

กระบี่พารารับเบอร์ – กระบี่

กระบี่พารารับเบอร์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/4 หมู่ 7 ถนนอ่าวลึก-พังงา ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110 โทรศัพท์ :...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) – กระบี่

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 142 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130...

วิรัชมอเตอร์ โดยนายวิรัช คุ้มชัย – กระบี่

วิรัชมอเตอร์ โดยนายวิรัช คุ้มชัย การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 447 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่...

นิรมล ซีแพ็ค โดยนางนิรมล รักขวัญ – กระบี่

นิรมล ซีแพ็ค โดยนางนิรมล รักขวัญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/1 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง...

ร้านขวัญตาวัสดุก่อสร้าง โดยนางขวัญตา ปากลาว – กระบี่

ร้านขวัญตาวัสดุก่อสร้าง โดยนางขวัญตา ปากลาว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 หมู่ 3 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130 โทรศัพท์...

สมศรี ประดิษฐเจริญ – กระบี่

สมศรี ประดิษฐเจริญ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

กระบี่เรดดี้มิกซ์ 1999 – กระบี่

กระบี่เรดดี้มิกซ์ 1999 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 215 หมู่ 3 ตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130 โทรศัพท์ :...

ร้านสมสุขเคร่ืองเย็น โดยนางวันวิสา สมสุข – กระบี่

ร้านสมสุขเคร่ืองเย็น โดยนางวันวิสา สมสุข ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 161/29 ถนนกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่...

พ.ชูแสงวัสดุก่อสร้าง โดยนายพรชัย ชูแสง – กระบี่

พ.ชูแสงวัสดุก่อสร้าง โดยนายพรชัย ชูแสง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 หมู่ 1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110 โทรศัพท์...

กระบี่โลหะกิจ โดยนายบุญธรรม แซ่ตั้ง – กระบี่

กระบี่โลหะกิจ โดยนายบุญธรรม แซ่ตั้ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 289/6 ถ.อุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์ :...

ธนวรรษ โดยนายชูศักดิ์ แสงเงิน – กระบี่

ธนวรรษ โดยนายชูศักดิ์ แสงเงิน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 8 ตำบลทับปริก อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

อภิสิทธิ์แอร์ โดยนายอภิสิทธิ์ ถ่ายง่วน – กระบี่

อภิสิทธิ์แอร์ โดยนายอภิสิทธิ์ ถ่ายง่วน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 270/2 ม.6 ถนนเพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง...

วชิระกลการ โดยนายวชิระ ค้าของ – กระบี่

วชิระกลการ โดยนายวชิระ ค้าของ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 269 หมู่ 1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม กระบี่...

กระบี่เมทัลเวิร์ค – กระบี่

กระบี่เมทัลเวิร์ค การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73/10 หมู่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 621513โทรสาร...

โรงกลึงไทยเจริญการช่าง โดยนายวันชัย จิตรประดิษฐ์ – กระบี่

โรงกลึงไทยเจริญการช่าง โดยนายวันชัย จิตรประดิษฐ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109 ถนนศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

กระบี่บอดินทร์ – กระบี่

กระบี่บอดินทร์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 075-612060โทรสาร :...

ร้านชัยยนต์มอเตอร์ โดยนายธีระภักดิ์ อนันตภากรณ์ – กระบี่

ร้านชัยยนต์มอเตอร์ โดยนายธีระภักดิ์ อนันตภากรณ์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 868/9 ม.2 ถนนเพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง...

บุญโชค เพ็งจันทร์ – กระบี่

บุญโชค เพ็งจันทร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 888 หมู่ 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130...

เคหะอลูมินั่ม โดยนางเพ็ญแข ชนะกุล – กระบี่

เคหะอลูมินั่ม โดยนางเพ็ญแข ชนะกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 495/1 ถนนอุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่...

โรงกลึงวิศวรุ่งโรจน์ โดยนายวิกรม วิศว์รุ่งโรจน์ – กระบี่

โรงกลึงวิศวรุ่งโรจน์ โดยนายวิกรม วิศว์รุ่งโรจน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

ร้านเขี่ยนฮิน โดยนายสุวิทย์ แซ่แห่ว – กระบี่

ร้านเขี่ยนฮิน โดยนายสุวิทย์ แซ่แห่ว ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 322/6 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุขี้กาพัฒนา จำกัด – กระบี่

สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุขี้กาพัฒนา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 หมู่ 4 ต.ลำทับ อ.ลำทับ กระบี่ 81120 โทรศัพท์ :...

หมอมวลชน 2000 สาขากระบี่ – กระบี่

หมอมวลชน 2000 สาขากระบี่ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 ถ.พัฒนา ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000...

รวมกิจโลหะ โดยนายสมเกียรติ เรืองสงค์ – กระบี่

รวมกิจโลหะ โดยนายสมเกียรติ เรืองสงค์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121 ถนนศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

เขาต่อรวมช่าง โดยนางสาวอุไร พลายชนะ – กระบี่

เขาต่อรวมช่าง โดยนางสาวอุไร พลายชนะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ 1 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา กระบี่...

ร้านแก้วการช่าง โดยนายสุวิทย์ เล็กบางพงศ์ – กระบี่

ร้านแก้วการช่าง โดยนายสุวิทย์ เล็กบางพงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 339 ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่ 81000...

เขาพนม เอ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง – กระบี่

เขาพนม เอ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 179 ม.3 ต.เขาดิน อ.เขาพนม กระบี่ 81140 โทรศัพท์ :...

อุษาผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยนางอุษา สายสิน – กระบี่

อุษาผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยนางอุษา สายสิน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 188 หมู่ 1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม กระบี่ 81140 โทรศัพท์...

รวมช่างแอร์ โดยนายจุรุพงค์ โชคไพศาล – กระบี่

รวมช่างแอร์ โดยนายจุรุพงค์ โชคไพศาล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 196 ถนนศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่...

ย่ิงเจริญผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยนายหมาน หยาตา – กระบี่

ย่ิงเจริญผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยนายหมาน หยาตา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/9 ม.2 ถ.เหนือคลอง-แหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130 โทรศัพท์...

โชติเจริญการช่าง โดยนายโชติ ทรัพย์เกิด – กระบี่

โชติเจริญการช่าง โดยนายโชติ ทรัพย์เกิด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/2 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง กระบี่ 81000 โทรศัพท์...

ร้านสยามแอร์ โดยนายชวลิต นฤสัจญาณ – กระบี่

ร้านสยามแอร์ โดยนายชวลิต นฤสัจญาณ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 303 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่...

ยุทธณาแอร์ โดยนายยงยุทธ อินทร์แก้ว – กระบี่

ยุทธณาแอร์ โดยนายยงยุทธ อินทร์แก้ว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 124/2 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ต.กระบี่น้อย...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...