แท็ก กาญจนบุรี

Tag: กาญจนบุรี

กอวัฒนาคอนกรีต – กาญจนบุรี

กอวัฒนาคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 788 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 034-625551โทรสาร :...

เจนอลูมินั่ม โดยนายเจนเหงียนซุ่ย แซ่เจน – กาญจนบุรี

เจนอลูมินั่ม โดยนายเจนเหงียนซุ่ย แซ่เจน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35/1 สี่แยกแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี...

ดี.พี.ไอ.ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี – กาญจนบุรี

ดี.พี.ไอ.ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80/10 หมู่1 ตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 626553-4โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

มนัสการช่าง โดยนายมนัส คุณธรณ์ – กาญจนบุรี

มนัสการช่าง โดยนายมนัส คุณธรณ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 264/2 ถ.พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ :...

ร้านหัตถกรรมหินเมืองกาญจน์ โดยนายพลวัต ล้อวงศ์งาม – กาญจนบุรี

ร้านหัตถกรรมหินเมืองกาญจน์ โดยนายพลวัต ล้อวงศ์งาม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 242 ถ.พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ :...

สรวง เกสรกาญจน์ – กาญจนบุรี

สรวง เกสรกาญจน์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 130/5 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110...

วิบูลย์สินธุ์ 2 โดยนางพัชรพร ตั้งประเสริฐ – กาญจนบุรี

วิบูลย์สินธุ์ 2 โดยนางพัชรพร ตั้งประเสริฐ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 หมู่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130...

โรงกลึงแก้วมงคล โดยนายพอพล เจนวัฒนะมงคล – กาญจนบุรี

โรงกลึงแก้วมงคล โดยนายพอพล เจนวัฒนะมงคล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/7 หมู่ 5 ตำบลปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000...

เทียนหยาง (ประเทศไทย) – กาญจนบุรี

เทียนหยาง (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/1 หมู่ที่13 ถ.อู่ทอง ตำบลปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์...

นิพนธ์ เพ็ชรกล้า – กาญจนบุรี

นิพนธ์ เพ็ชรกล้า ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/25 หมู่ 6 ตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120...

สุนีย์ สิริโสภณวรกุล – กาญจนบุรี

สุนีย์ สิริโสภณวรกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/2 หมู่ 5 ตำบลดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120...

ท่าม่วง คอมแพค – กาญจนบุรี

ท่าม่วง คอมแพค ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 850/18 หมู่ 3 ซ.ทุ่งทอง ตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี...

ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย – กาญจนบุรี

ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/5 หมู่ 15 ตำบลพระแท่น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ : 034-643587โทรสาร : n/aอีเมลล์...

โรงกลึงศิริยนต์ โดยนายอภิสิทธิ์ ชิดช่วงชัย – กาญจนบุรี

โรงกลึงศิริยนต์ โดยนายอภิสิทธิ์ ชิดช่วงชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงท่าล้อ – กาญจนบุรี

โรงกลึงท่าล้อ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28/3หมู่2 ตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 034-511337โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สมฤทัย ทศพร – กาญจนบุรี

สมฤทัย ทศพร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์...

สำราญ วันดี – กาญจนบุรี

สำราญ วันดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 117/2 หมู่ 2 ตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงเจริญชัยการช่าง โดยนายวันชัย อยู่ปาน – กาญจนบุรี

โรงกลึงเจริญชัยการช่าง โดยนายวันชัย อยู่ปาน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 205/10 ถ.แสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์...

แม่กลองเครื่องเย็น โดยนายสมพร กสิโอฬาร – กาญจนบุรี

แม่กลองเครื่องเย็น โดยนายสมพร กสิโอฬาร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 156/7 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ตำบลท่าล้อ อ.ท่าม่วง...

สหภัณฑ์การช่าง โดยนายประสิทธิ์ ทรัพย์วโรบล – กาญจนบุรี

สหภัณฑ์การช่าง โดยนายประสิทธิ์ ทรัพย์วโรบล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 974/9-10 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์...

วิชาญวัสดุภัณฑ์ – กาญจนบุรี

วิชาญวัสดุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70/24 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 034-633244โทรสาร...

ยงสวัสดิ์ คอนกรีต สาขาปากแพรก – กาญจนบุรี

ยงสวัสดิ์ คอนกรีต สาขาปากแพรก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 163 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์...

โรงกลึงถาวรยนต์ โดยนายสำราญ ถาวร – กาญจนบุรี

โรงกลึงถาวรยนต์ โดยนายสำราญ ถาวร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 239/1 หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อ.พนมทวน กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์...

เทิดศักดิ์ บัวบาน – กาญจนบุรี

เทิดศักดิ์ บัวบาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 หมู่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ : 034-562876โทรสาร :...

แก้วอุปมาการช่าง โดยนายวิบูรณ์ เลาหเธียรประธาน – กาญจนบุรี

แก้วอุปมาการช่าง โดยนายวิบูรณ์ เลาหเธียรประธาน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 299-301 ถนนท่าเรือ-พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130...

สัญญากาญจนเกษตร – กาญจนบุรี

สัญญากาญจนเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118/2 ม.3 ซ.ร.ร.บ้านมะกอกหมู่ ตำบลวังขนาย อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 01-9298961โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ช.เจริญการช่าง 1 โดยนายอั้ง เจริญสุข – กาญจนบุรี

ช.เจริญการช่าง 1 โดยนายอั้ง เจริญสุข การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 695 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์...

พลวัฒน์แอร์ โดยนายสมปอง คำเที่ยง – กาญจนบุรี

พลวัฒน์แอร์ โดยนายสมปอง คำเที่ยง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1130/10 หมู่ 4 ตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี...

ณรงค์ศักดิ์เหล็กดัด โดยนายปิยะ ยังดี – กาญจนบุรี

ณรงค์ศักดิ์เหล็กดัด โดยนายปิยะ ยังดี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/1 ถ.เจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000...

บรรเจิดการช่าง โดยนายบรรเจิด บุตรแก้ว – กาญจนบุรี

บรรเจิดการช่าง โดยนายบรรเจิด บุตรแก้ว ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 หมู่ที่ 4 ตำบลยางม่วง อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์...

สดชื่นเคมี – กาญจนบุรี

สดชื่นเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 297/1 หมู่ 10 ตำบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ : 034-571103โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ทรัพย์อำนวย โดยนายหวุนเหียน ชูยุคสกุล – กาญจนบุรี

ทรัพย์อำนวย โดยนายหวุนเหียน ชูยุคสกุล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66 หมู่ 5 ตำบลท่ามะกา อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์...

แกรนด์ อิฐบล๊อก โดยนายวิลิต ปรีชาวิทยาพละ – กาญจนบุรี

แกรนด์ อิฐบล๊อก โดยนายวิลิต ปรีชาวิทยาพละ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...