แท็ก กำแพงเพชร

Tag: กำแพงเพชร

เค-คอนกรีต – กำแพงเพชร

เค-คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 207/6 หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-799288โทรสาร : n/aอีเมลล์...

กระจกเพชร โดยนายยงยุทธ์ หวังเลิศตระกูล – กำแพงเพชร

กระจกเพชร โดยนายยงยุทธ์ หวังเลิศตระกูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36-38 ถ.บำรุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000...

วิชิตหินอ่อน โดยนายวิชิต เอี้ยงปาน – กำแพงเพชร

วิชิตหินอ่อน โดยนายวิชิต เอี้ยงปาน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118 หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์...

ธรรมรัตน์คอนกรีต – กำแพงเพชร

ธรรมรัตน์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/3 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 711358โทรสาร :...

วรางกูลก่อสร้าง – กำแพงเพชร

วรางกูลก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทราย กิ่ง อ.ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ : 055732245โทรสาร :...

กำแพงเพชรแอร์ – กำแพงเพชร

กำแพงเพชรแอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325-327 ถนนวิจิตร2 ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์...

กำแพงเพชรโครเมี่ยม โดยนางสงวน แซ่โตว – กำแพงเพชร

กำแพงเพชรโครเมี่ยม โดยนางสงวน แซ่โตว การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48/1หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนครชุม อ.เมือง...

พลอยแอร์เซอร์วิส โดยนายพลอย จันทร์เพ็ง – กำแพงเพชร

พลอยแอร์เซอร์วิส โดยนายพลอย จันทร์เพ็ง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 421/2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร...

ลำใย เกษี – กำแพงเพชร

ลำใย เกษี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 102 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ :...

คณฑีคอนกรีต โดยนายปรีชา นาวิชิต – กำแพงเพชร

คณฑีคอนกรีต โดยนายปรีชา นาวิชิต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87/3 ม.2 ถ.กำแพงเพชร-ท่ามะเขือตำบลคณฑี อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055701007โทรสาร :...

K.P. อลูมินั่ม โดยนายยงกิจ หวังเลิศตระกูล – กำแพงเพชร

K.P. อลูมินั่ม โดยนายยงกิจ หวังเลิศตระกูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อ.เมือง...

พัฒนรัฐหัตถกรรมหินอ่อน โดยนางไพรศรี บดีรัฐ – กำแพงเพชร

พัฒนรัฐหัตถกรรมหินอ่อน โดยนางไพรศรี บดีรัฐ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 398/1 หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์...

รำไพ นทีประสิทธิพร – กำแพงเพชร

รำไพ นทีประสิทธิพร ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ที่ 11 ตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ :...

ก.เจริญโลหะ โดยนายกันตพงษ์ จริยาจินดาเสถียร – กำแพงเพชร

ก.เจริญโลหะ โดยนายกันตพงษ์ จริยาจินดาเสถียร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 384 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000...

โชคกมลคอนกรีต โดยนายวุธ คชฤทธิ์ – กำแพงเพชร

โชคกมลคอนกรีต โดยนายวุธ คชฤทธิ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1478 หมู่ที่ 1 ตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์...

กำแพงกลการ – กำแพงเพชร

กำแพงกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103/11-15 หมู่ที่ 4 ต.นครชุม อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 711700โทรสาร...

ยอดอลูมิเนียม โดยนางสาวปนัดดา ทินปาน – กำแพงเพชร

ยอดอลูมิเนียม โดยนางสาวปนัดดา ทินปาน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52 ซ.2 ถ.ราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อ.เมือง...

หมอมวลชน 2000 สาขากำแพงเพชร – กำแพงเพชร

หมอมวลชน 2000 สาขากำแพงเพชร ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62 ถ.กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร...

สลกบาตรอลูมิเนียม โดยนางจุฬาลักษณ์ โป้พันที – กำแพงเพชร

สลกบาตรอลูมิเนียม โดยนางจุฬาลักษณ์ โป้พันที ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1557/23 ม.1 ตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140...

ขจร อุบลสถิตย์ – กำแพงเพชร

ขจร อุบลสถิตย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 57 หมู่ที่ 1 ถนนวิจิตร ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์...

พรเจริญ โดยนางส้มป่อย เนียมจีน – กำแพงเพชร

พรเจริญ โดยนางส้มป่อย เนียมจีน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์...

ณรงค์ บุญบุตร – กำแพงเพชร

ณรงค์ บุญบุตร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ :...

ม่านสวย โดยนายสมหวัง แจ้งนิล – กำแพงเพชร

ม่านสวย โดยนายสมหวัง แจ้งนิล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร...

พี.โรลเลอร์ – กำแพงเพชร

พี.โรลเลอร์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97 หมู่ที่ 4 ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่ง อ.โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000...

เก๋การช่าง โดยนายวรพงษ์ พรามสวย – กำแพงเพชร

เก๋การช่าง โดยนายวรพงษ์ พรามสวย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1361 ม.1 ตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ :...

ประสง ชูเกียรติ – กำแพงเพชร

ประสง ชูเกียรติ การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 202 หมู่ 2 ตำบลดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ :...

เกียรติศักดิ์การช่าง โดยนางสาวทับทิม อุณจักร – กำแพงเพชร

เกียรติศักดิ์การช่าง โดยนางสาวทับทิม อุณจักร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36 ซอย 2 ถนนชากังราว ตำบลในเมือง อ.เมือง...

สถิตย์หินอ่อน โดยนางรอด เอี้ยงปาน – กำแพงเพชร

สถิตย์หินอ่อน โดยนางรอด เอี้ยงปาน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 399/2 หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์...

ช่างอ๊อด โดยนายสกนธ์ ขุมทรัพย์ – กำแพงเพชร

ช่างอ๊อด โดยนายสกนธ์ ขุมทรัพย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 หมู่ท่ี 15 ตำบลทุ่งทราย กิ่ง อ.ทรายทองวัฒนา...

หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน โดยนายอำพล เลาหะจินดา – กำแพงเพชร

หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน โดยนายอำพล เลาหะจินดา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/2-3 หมู่ 3 ตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์...

โรงอิฐพิมลอมร โดยนางเสมือน ทองมี – กำแพงเพชร

โรงอิฐพิมลอมร โดยนางเสมือน ทองมี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 397 ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์...

ไทรงามวัสดุ โดยนางกิมยู้ พรสิงห์ – กำแพงเพชร

ไทรงามวัสดุ โดยนางกิมยู้ พรสิงห์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม กำแพงเพชร 62150 โทรศัพท์...

สยามกำแพงเพชรพาณิชย์ – กำแพงเพชร

สยามกำแพงเพชรพาณิชย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 375-377 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...