แท็ก ขอนแก่น

Tag: ขอนแก่น

ส.สยามแสตนเลส โดยนายไหว สารสมัคร – ขอนแก่น

ส.สยามแสตนเลส โดยนายไหว สารสมัคร ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17 หมู่ 6 ตำบลหนองกุงใหญ่ อ.กระนวน ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์...

นันทกิจกลการ – ขอนแก่น

นันทกิจกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123/39 หมู่ 6 ตำบลท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น 40260 โทรศัพท์ : 043-337376โทรสาร...

เกศรินทร์ ภูเดช – ขอนแก่น

เกศรินทร์ ภูเดช การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : วิชัยการช่าง 418 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรบำรุง ตำบลหนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น 40170...

วัฒนสินการช่าง โดยนายวิชัย วัฒนสุทธิพงศ์ – ขอนแก่น

วัฒนสินการช่าง โดยนายวิชัย วัฒนสุทธิพงศ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 288/1 หมู่ที่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น...

ขอนแก่นวิศวกรรมและก่อสร้าง (1998) – ขอนแก่น

ขอนแก่นวิศวกรรมและก่อสร้าง (1998) ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/25 ถนนอำมาตย์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000...

สมานมิตร โดยนายนพ พานิช – ขอนแก่น

สมานมิตร โดยนายนพ พานิช การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/5 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่...

ร.เจริญสุข โดยนายอนุรุทร์ ชาเคน – ขอนแก่น

ร.เจริญสุข โดยนายอนุรุทร์ ชาเคน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 221 หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน กิ่ง อ.ซำสูง ขอนแก่น 40170...

ดำตู้ปลา โดยนายเจริญศักดิ์ แซ่ตั้ง – ขอนแก่น

ดำตู้ปลา โดยนายเจริญศักดิ์ แซ่ตั้ง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/19 หมู่ที่ 16 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อ.เมือง...

ฮ.เจริญการช่าง โดยนางภักดี แก้ววิเศษ – ขอนแก่น

ฮ.เจริญการช่าง โดยนางภักดี แก้ววิเศษ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34 หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์...

ขอนแก่นอลูมิเนียม 1997 – ขอนแก่น

ขอนแก่นอลูมิเนียม 1997 ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/42 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง...

เทคนิคอัลลอยขอนแก่น – ขอนแก่น

เทคนิคอัลลอยขอนแก่น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 153/7-8 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ :...

สมจิตต์ แหวะสอน – ขอนแก่น

สมจิตต์ แหวะสอน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169 หมู่ที่ 11 ถ.ท่าพระ-โกสุม ตำบลดอนหัน อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์...

กิตติชัยวัสดุก่อสร้าง โดยนายสังเวิน สงค์ประเสริฐ – ขอนแก่น

กิตติชัยวัสดุก่อสร้าง โดยนายสังเวิน สงค์ประเสริฐ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 242 หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280...

ขอนแก่นแหลมทองกลการ – ขอนแก่น

ขอนแก่นแหลมทองกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 153 หมู่ที่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ :...

เทคนิคมอเตอร์แอร์ โดยนายอาเล็ก เจนรังสรรค์ – ขอนแก่น

เทคนิคมอเตอร์แอร์ โดยนายอาเล็ก เจนรังสรรค์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 747 หมู่ที่ 18 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อ.ชุมแพ...

วาย เอ็ม โปรดักส์ – ขอนแก่น

วาย เอ็ม โปรดักส์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131/267 หมู่ที่ 4 ถ.ชาตะผดุง ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์...

ชัยเจริญศิลป์ โดยนายวิสิทธิ์ ทมพันธ์ – ขอนแก่น

ชัยเจริญศิลป์ โดยนายวิสิทธิ์ ทมพันธ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 749 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น...

อภัยแอร์ – ขอนแก่น

อภัยแอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131/52-53 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์...

สมชายกลการ โดยนายสมชาย ยามี – ขอนแก่น

สมชายกลการ โดยนายสมชาย ยามี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 454 หมู่ที่ 11 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000...

ธงชัยกลการ โดยนายสนั่น ศิริเคียนทอง – ขอนแก่น

ธงชัยกลการ โดยนายสนั่น ศิริเคียนทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 364 หมู่ที่ 6 ถนนนิมิตรเมือง ตำบลหนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น 40170...

โรงกลึงแสงเจริญ โดยนางตีเกียง กิจจรรยา – ขอนแก่น

โรงกลึงแสงเจริญ โดยนางตีเกียง กิจจรรยา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135 หมู่ 10 ตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์...

บรรจุภัณฑ์ พลาสติก โดยนายเอกลักษณ์ อินทรพาณิชย์ – ขอนแก่น

บรรจุภัณฑ์ พลาสติก โดยนายเอกลักษณ์ อินทรพาณิชย์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 203 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ :...

สมฤทัยชุมแพ ทรานสปอร์ต 1991 – ขอนแก่น

สมฤทัยชุมแพ ทรานสปอร์ต 1991 ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1235 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์...

โรงกลึงทรงศักดิ์การช่าง โดยนายทรงศักดิ์ กัณหา – ขอนแก่น

โรงกลึงทรงศักดิ์การช่าง โดยนายทรงศักดิ์ กัณหา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 177 หมู่ 2 ตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์...

โชคอนันต์ โดยนางยศวดี เลิศศรี – ขอนแก่น

โชคอนันต์ โดยนางยศวดี เลิศศรี ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 142/34 หมู่ที่ 6 ศรีจันทร์ 33 ถนนศรีจันทร์...

ขอนแก่นรวมแพคส์ – ขอนแก่น

ขอนแก่นรวมแพคส์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86/36 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043-243278โทรสาร : n/aอีเมลล์...

วัฏกล สาขาขอนแก่น – ขอนแก่น

วัฏกล สาขาขอนแก่น ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 177/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์...

น้ำพองวัสดุคอนกรีต – ขอนแก่น

น้ำพองวัสดุคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์ :...

ร้านประยงค์แอร์ โดยนางสาวนัยนา บุญสันต์ – ขอนแก่น

ร้านประยงค์แอร์ โดยนางสาวนัยนา บุญสันต์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171/104 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น...

จิตรไมตรีอิฐบล๊อก โดยนางสาวภัทราภรณ์ ชาญนุวงศ์ – ขอนแก่น

จิตรไมตรีอิฐบล๊อก โดยนางสาวภัทราภรณ์ ชาญนุวงศ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169 หมู่ 9 ซอยสุสาน ถนนมะลิวรรณ์ ตำบลหนองไผ่ อ.ชุมแพ ขอนแก่น...

เมืองเก่าโทรทัศน์ โดยนายศุภวิทย์ สังจันทร์ – ขอนแก่น

เมืองเก่าโทรทัศน์ โดยนายศุภวิทย์ สังจันทร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 330 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น...

ไทยปรีดาคอนกรีต – ขอนแก่น

ไทยปรีดาคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 446 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 223981โทรสาร :...

ขอนแก่นแอร์การไฟฟ้าแอนด์เซอร์วิส – ขอนแก่น

ขอนแก่นแอร์การไฟฟ้าแอนด์เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 389/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...