แท็ก คณะบุคคล

Tag: คณะบุคคล

สยามเกียริ่ง – สมุทรปราการ

สยามเกียริ่ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 719 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270...

โรงหล่อ เจ. แอนด์ พี. – นครปฐม

โรงหล่อ เจ. แอนด์ พี. การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109 หมู่ 1 ซอยอัลโกเทค ตำบลบางระกำ อ.นครชัยศรี นครปฐม...

ดิจิตอล ลิฟท์ – กรุงเทพมหานคร

ดิจิตอล ลิฟท์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40 ซ.เจริญกรุง 101 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม...

ส่งเสริมแอร์เซ็นเตอร์ (คณะบุคคล) – เชียงใหม่

ส่งเสริมแอร์เซ็นเตอร์ (คณะบุคคล) ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์...

แชปทีม – สมุทรปราการ

แชปทีม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 417/43-44 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์...

ตั้งเจริญพ็อทเทอริ – จันทบุรี

ตั้งเจริญพ็อทเทอริ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60 ม.2 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ : 039 417161โทรสาร...

รักษ์รุ่งเรือง – สมุทรสาคร

รักษ์รุ่งเรือง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/2 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์...

โรงหล่อชิงชัย – กรุงเทพมหานคร

โรงหล่อชิงชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116 สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์...

เอส พี อินเตอร์เทค – ประจวบคีรีขันธ์

เอส พี อินเตอร์เทค การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 3 ตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์...

ไทยกิจการค้า – กรุงเทพมหานคร

ไทยกิจการค้า การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/205 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 4156228-9โทรสาร : n/aอีเมลล์...

พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา – กรุงเทพมหานคร

พัฒนาโลหะกิจ โดยนายพิพัฒน์ ฉันชัยพัฒนา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/74 หมู่ 1 ซ.อัมรินทร์ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน...

สมบัติดินเผา – จันทบุรี

สมบัติดินเผา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/3 ม.12 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 โทรศัพท์ : 431759โทรสาร...

สลาตัน – นนทบุรี

สลาตัน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 02 9855495โทรสาร...

โรงงานยางกิมห่อ – สมุทรปราการ

โรงงานยางกิมห่อ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 382 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ :...

เพื่อชีวิต – นนทบุรี

เพื่อชีวิต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59 หมู่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ : 0-29855495โทรสาร :...

คณะบุคคล ศิริไพลินพลาสติก โดยนายลิขิต แซ่กัว – กรุงเทพมหานคร

คณะบุคคล ศิริไพลินพลาสติก โดยนายลิขิต แซ่กัว การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 329 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : 2220951โทรสาร...

อาร์ตรับเบอร์ โดยนายปกรณ์ รัฐนิติสกุล, – กรุงเทพมหานคร

อาร์ตรับเบอร์ โดยนายปกรณ์ รัฐนิติสกุล, การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยางขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/6 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฯ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160...

อาทิตย์การช่าง – สมุทรสาคร

อาทิตย์การช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46/38 หมู่ที่ 3 ตำบลคอกกระบือ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 02-6516324โทรสาร...

สวัสดี โดยนายธงชัย ธีรกุลวิจารณ์ – พิษณุโลก

สวัสดี โดยนายธงชัย ธีรกุลวิจารณ์ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/64 ซ.เอกาทศรฐ 11 ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง...

วิไลรัตน์ – สมบูรณ์ – กรุงเทพมหานคร

วิไลรัตน์ - สมบูรณ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/16 หมู่ 9 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 02-2126276โทรสาร...

สุมาวลีการช่าง – กรุงเทพมหานคร

สุมาวลีการช่าง ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/794 หมู่ 3 ถนนสวุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์...

รุ่งเรืองคอนกรีต – ลพบุรี

รุ่งเรืองคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 159 หมู่ 10 ตำบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15180 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์...

พี.รับเบอร์ – กรุงเทพมหานคร

พี.รับเบอร์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/11 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 8763099โทรสาร :...

ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์ – สมุทรสาคร

ชาญชัยแอร์แอนด์ซาวด์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1300/109 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย ท.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :...

อินทรมงคลเจริญทรัพย์ – กรุงเทพมหานคร

อินทรมงคลเจริญทรัพย์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 599/1 ซ.พิบูลย์อุปถัมภ์ ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320...

กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ – ยะลา

กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง ยะลา 95000 โทรศัพท์ : 231897โทรสาร...

ประดิษฐ์ดินไทย โดยนายเล้ง โขธนพงศ์ – ราชบุรี

ประดิษฐ์ดินไทย โดยนายเล้ง โขธนพงศ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25/8 หมู่ 3 ถ.เจดีย์หักเขางู ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี...

เอส.เค.เมทัลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอส.เค.เมทัลเวิร์ค การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/61 ม.1 ซ.ประชาอุทิศ 79 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140...

ช.แสงเจริญ – กรุงเทพมหานคร

ช.แสงเจริญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : คณะบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 283/4 ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...