แท็ก ฉะเชิงเทรา

Tag: ฉะเชิงเทรา

เคมเอ็กซ์ สาขาฉะเชิงเทรา – ฉะเชิงเทรา

เคมเอ็กซ์ สาขาฉะเชิงเทรา การผลิตเคมีภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเคมีภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ : 2121061โทรสาร...

ลิป ชี เอ็นจิเนียริ่ง(ไทยแลนด์) – ฉะเชิงเทรา

ลิป ชี เอ็นจิเนียริ่ง(ไทยแลนด์) การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์...

พิชิตชัย เอิบอิ่มฤทธิ – ฉะเชิงเทรา

พิชิตชัย เอิบอิ่มฤทธิ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/5/1 ถนนฤทธิ์ประสาท ตำบลบางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ : 541021โทรสาร...

เรไรพลาสติก โดยนายประพันธ์ ยะนิล – ฉะเชิงเทรา

เรไรพลาสติก โดยนายประพันธ์ ยะนิล ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 00000 โทรศัพท์...

โรงงานเจรียงโรจน์บรรจุภัณฑ์ – ฉะเชิงเทรา

โรงงานเจรียงโรจน์บรรจุภัณฑ์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/36-37 หมู่ที่ 5 ถ.โรงไฟฟ้า ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :...

คำแสง มหาลาภี – ฉะเชิงเทรา

คำแสง มหาลาภี ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53/4 หมู่ที่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์ :...

แดง ตันทางกูล – ฉะเชิงเทรา

แดง ตันทางกูล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบางตีนเป็ด อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์...

โรยัล อาร์ต โพลีชาร์ม่ี สาขาฉะเชิงเทรา – ฉะเชิงเทรา

โรยัล อาร์ต โพลีชาร์ม่ี สาขาฉะเชิงเทรา การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/18 หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :...

นิคมการช่าง โดยนายนิคม แสนสามารถ – ฉะเชิงเทรา

นิคมการช่าง โดยนายนิคม แสนสามารถ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/20-21 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าถ่าน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา...

เอส บี พี แมนูแฟคเจอริ่ง – ฉะเชิงเทรา

เอส บี พี แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 3 ตำบลคลองอุดมชลจร...

ไดนาคาสต์ – ฉะเชิงเทรา

ไดนาคาสต์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/1 หมู่ 6 ท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์...

คาร์โก้อินดัสเทรียลดีเวลลอปเม้นท์ – ฉะเชิงเทรา

คาร์โก้อินดัสเทรียลดีเวลลอปเม้นท์ ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79/2 หมู่ 4 ตำบลเทพราช อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์...

จีอาร์พี.ไทย อินดัสตรี – ฉะเชิงเทรา

จีอาร์พี.ไทย อินดัสตรี ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/14 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ : 9125629โทรสาร :...

ชนาคม สาขา B I C – ฉะเชิงเทรา

ชนาคม สาขา B I C การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 178-179 ถ.บางนา-ตราด กม.44 ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์...

จงยี่ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) – ฉะเชิงเทรา

จงยี่ พลาสติกส์ (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/3 กิโลเมตรที่ 40 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180...

บางวัว เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ – ฉะเชิงเทรา

บางวัว เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 6 ตำบลบางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์...

เอ็ม. ที. เอฟ. เทคโนโลยี – ฉะเชิงเทรา

เอ็ม. ที. เอฟ. เทคโนโลยี ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/1 หมู่ 6 ซอยบ้านนาน้อย ตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา...

น.การช่าง โดยนายสุนันท์ นาคประสิทธิ์ – ฉะเชิงเทรา

น.การช่าง โดยนายสุนันท์ นาคประสิทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/2 หมู่ 8 ตำบลบางขวัญ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์...

บางพระ การช่าง โดยนางสาวสมเกียรติ วรรณมั่นคง – ฉะเชิงเทรา

บางพระ การช่าง โดยนางสาวสมเกียรติ วรรณมั่นคง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/5 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ...

อ.การกระจก โดยนางสาวมาลี วรวุฒิวรานนท์ – ฉะเชิงเทรา

อ.การกระจก โดยนางสาวมาลี วรวุฒิวรานนท์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72/21 ถ.ศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000...

บอสโก เอ็นเตอร์ไพรส์ – ฉะเชิงเทรา

บอสโก เอ็นเตอร์ไพรส์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/23 หมู่ 1 ถ.สุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000...

ชัยกิตติภรณ์ ค้าวัสดุ โดยนายจาตุรงค์ ชัยกิตติภรณ์ – ฉะเชิงเทรา

ชัยกิตติภรณ์ ค้าวัสดุ โดยนายจาตุรงค์ ชัยกิตติภรณ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51/3 หมู่ที่ 14 ตำบลบางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180...

ร้านแปดริ้วโครเมียม โดยนายพุทธศักดิ์ พรจำเนียรกุล – ฉะเชิงเทรา

ร้านแปดริ้วโครเมียม โดยนายพุทธศักดิ์ พรจำเนียรกุล การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71/32 หมู่ที่ 5 ถ.ฉช.-บางปะกง ตำบลโสธร อ.เมือง...

ไทยวินิเทค สาขาฉะเชิงเทรา – ฉะเชิงเทรา

ไทยวินิเทค สาขาฉะเชิงเทรา การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46/1 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ : 038-538333โทรสาร...

จินยัง เทค (ไทยแลนด์) – ฉะเชิงเทรา

จินยัง เทค (ไทยแลนด์) การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88/5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา...

ทรีเพิล-นายน์ เอ็นจีเนียริ่ง (1997) – ฉะเชิงเทรา

ทรีเพิล-นายน์ เอ็นจีเนียริ่ง (1997) การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/227 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไข่ อ.เมือง...

บ้านไทยเครื่องปั้นดินเผา – ฉะเชิงเทรา

บ้านไทยเครื่องปั้นดินเผา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 276 ถนนประชาเนรมิต ตำบลบางคล้า อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ : 541861โทรสาร :...

ศรีโสธรเหล็กดัด โดยนายปรีชา จุลละมณฑล – ฉะเชิงเทรา

ศรีโสธรเหล็กดัด โดยนายปรีชา จุลละมณฑล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 ถนนเอมอรอุทิศ 1 ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา...

มงคล กิตติพลารักษ์ – ฉะเชิงเทรา

มงคล กิตติพลารักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69 ถนนสรรค์ประศาสน์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

แปดริ้วอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์ – ฉะเชิงเทรา

แปดริ้วอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/1 หมู่ 2 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์ : 032-587068โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ดูราแพค สาขาฉะเชิงเทรา – ฉะเชิงเทรา

ดูราแพค สาขาฉะเชิงเทรา การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 ม.5นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราดกม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ : 570101-4โทรสาร :...

เอนก หันยี่ไล้ – ฉะเชิงเทรา

เอนก หันยี่ไล้ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1601/7 หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ :...

ส.สุขศรี อลูมีเนียม – ฉะเชิงเทรา

ส.สุขศรี อลูมีเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 110 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...