แท็ก ชลบุรี

Tag: ชลบุรี

ยูนิลิฟท์ (ไทยแลนด์) – ชลบุรี

ยูนิลิฟท์ (ไทยแลนด์) การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46/2 ม.2 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170 โทรศัพท์ : 01-5208700โทรสาร...

เอกชัยกลการ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส – ชลบุรี

เอกชัยกลการ ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/40-41 ม.4ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 313446-7โทรสาร...

เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) – ชลบุรี

เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75/73 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ :...

ภูมิไทย พรีซิชั่น – ชลบุรี

ภูมิไทย พรีซิชั่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/15 ม.9 ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 038-759410โทรสาร...

โรงงานแสงบรรพต กระเบื้องเคลือบ ดินเผา – ชลบุรี

โรงงานแสงบรรพต กระเบื้องเคลือบ ดินเผา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/1 ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ :...

เอกรัฐวิศวกรรม สาขาสำนักงานศูนย์บริการและขายชลบุรี – ชลบุรี

เอกรัฐวิศวกรรม สาขาสำนักงานศูนย์บริการและขายชลบุรี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131/44 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี...

เค.เค.ไวร์แอนด์เคเบิ้ล – ชลบุรี

เค.เค.ไวร์แอนด์เคเบิ้ล การผลิตสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า ประเภทธุรกิจ : การผลิตสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้าขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25/5 หมู่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170 โทรศัพท์ : 444061-4โทรสาร...

จิรบุญดิลก – ชลบุรี

จิรบุญดิลก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 394/2 ม.1 ตำบลคลองกิ่ว อ.บ้านบึง ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ : 443641โทรสาร :...

ศรจินดา สหกิจ – ชลบุรี

ศรจินดา สหกิจ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/4 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.บ้านเก่า อ.พานทอง ชลบุรี 20160 โทรศัพท์...

ซี.เอ.ที.เวลเดอร์ แอนด์ ซัพพลาย – ชลบุรี

ซี.เอ.ที.เวลเดอร์ แอนด์ ซัพพลาย ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 352/6 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ :...

บี ซี เอ แมชชีน – ชลบุรี

บี ซี เอ แมชชีน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 89/1 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 โทรศัพท์...

วี-คอน ลีฟ ไลน์ – ชลบุรี

วี-คอน ลีฟ ไลน์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133/5 ม.8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170 โทรศัพท์ :...

พลัส โฟม แพคเกจจิ้ง – ชลบุรี

พลัส โฟม แพคเกจจิ้ง ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 789/19ม.1ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบังต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 296706-8โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

วิชาแอร์ – ชลบุรี

วิชาแอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 515/39 ม.5 ซ.1 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000...

เอ็น เอส เค ลวดตาข่าย โดยนายไฉน สุขกร – ชลบุรี

เอ็น เอส เค ลวดตาข่าย โดยนายไฉน สุขกร การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 117/41 ม.3 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ ชลบุรี...

ไทย-นิฮอน ซีลส์ สาขาศรีราชา – ชลบุรี

ไทย-นิฮอน ซีลส์ สาขาศรีราชา การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 227/7 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20280 โทรศัพท์...

ลาวีนีล (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี – ชลบุรี

ลาวีนีล (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 77/1 หมู่ 3 ถนนหนองสรวง ตำบลหนองอิรุณ อ.บ้านบึง ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ :...

โกลเด้นแพ็ค – ชลบุรี

โกลเด้นแพ็ค ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 494/61 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 01-8616969โทรสาร :...

เจริญไชยการช่าง โดยนางปรานอม พันธุ์ฐาปนพงศ์ – ชลบุรี

เจริญไชยการช่าง โดยนางปรานอม พันธุ์ฐาปนพงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 305/13 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230...

ภพแอร์ โดยนายประภาส กลิ่นถนอม – ชลบุรี

ภพแอร์ โดยนายประภาส กลิ่นถนอม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95/5 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี...

ศรีราชา เจริญศิลป์ – ชลบุรี

ศรีราชา เจริญศิลป์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133/11-12 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์...

สยาม อีโต้ เอ็นจิเนียริ่ง สาขาชลบุรี – ชลบุรี

สยาม อีโต้ เอ็นจิเนียริ่ง สาขาชลบุรี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 700/481 หมู่ที่7 ซ.นิคมอมตะนครถ.บางนาตราดกม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง...

แอนเท็กซ์ ไทยเคมี – ชลบุรี

แอนเท็กซ์ ไทยเคมี ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129/6 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 494442โทรสาร...

วาเร้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง – ชลบุรี

วาเร้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/51 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 490670โทรสาร...

ริคเคอร์มานน์ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง – ชลบุรี

ริคเคอร์มานน์ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/28 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง...

ไผ่ทองคาร์แคร์ โดยนายสุมินทร์ นิตยภูติ – ชลบุรี

ไผ่ทองคาร์แคร์ โดยนายสุมินทร์ นิตยภูติ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 ม.1 ถ.บ้านบึงแกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี...

วิทยาศรม ศรีราชา – ชลบุรี

วิทยาศรม ศรีราชา การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 579/3 หมู่ที่ 8 ถ.วัดเขาช่องลมตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 338328-30โทรสาร :...

ทวิน คิวปิด สาขาชลบุรี – ชลบุรี

ทวิน คิวปิด สาขาชลบุรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4-6 ถนนบ่อใหญ่ ตำบลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ :...

พี.วี.เอส. พลาสติก – ชลบุรี

พี.วี.เอส. พลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 หมู่ที่ 2 ถนนวิฑูรย์ดำริ ตำบลหนองบอนแดง อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170 โทรศัพท์ : 038-751117โทรสาร...

โตไก พลาสติก อินดัสทรีส์ – ชลบุรี

โตไก พลาสติก อินดัสทรีส์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 700/46 ซอยนิคมฯอมตะนคร หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ :...

วิชิต โปร แมช โดยนายวิชิต บำเพ็ญแพทย์ – ชลบุรี

วิชิต โปร แมช โดยนายวิชิต บำเพ็ญแพทย์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21 ม.6 ต.บ้านปึก อ.เมือง ชลบุรี 20130...

เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยนางละออง ปลั่งกลาง – ชลบุรี

เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยนางละออง ปลั่งกลาง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 212/1 ม.5 ต.หนองปรือ...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) – ชลบุรี

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ตำบลนาป่า อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...