แท็ก ชัยนาท

Tag: ชัยนาท

โรงกลึงเทียนทองคำ โดยนางสวงค์ เทียนทองดี – ชัยนาท

โรงกลึงเทียนทองคำ โดยนางสวงค์ เทียนทองดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211 ถ.ทางหลวง 340 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์...

ทิพย์สิงห์ – ชัยนาท

ทิพย์สิงห์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 170 หมู่ 17 ตำบลเนินขาม กิ่ง อ.เนินขาม ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ :...

สุรศักดิ์ ปวัฒน์สุข – ชัยนาท

สุรศักดิ์ ปวัฒน์สุข ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 161/1 ม.4 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-432226โทรสาร...

โรงกลึงสุรศักดิ์การช่าง โดยนายบา บุญยศ – ชัยนาท

โรงกลึงสุรศักดิ์การช่าง โดยนายบา บุญยศ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225/17 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ :...

แอล.พี.จี.ชัยนาท – ชัยนาท

แอล.พี.จี.ชัยนาท การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103/7 ม.7 ต.ตลุก อ.สรรพยา ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-412227โทรสาร :...

โรงกลึงฑูลการช่าง โดยนายไพฑูล บุญยศ – ชัยนาท

โรงกลึงฑูลการช่าง โดยนายไพฑูล บุญยศ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 216/9 ม.11 ถ.หันคา-บ้านไร่ ต.หันคา อ.หันคา ชัยนาท 17130 โทรศัพท์...

เอส.อี.พี. สาขาชัยนาท – ชัยนาท

เอส.อี.พี. สาขาชัยนาท การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14 หมู่ 3 ถ.ชัยนาท-ตาคลี ต.เสือโฮก อ.เมือง ชัยนาท 17000...

เก๋าโลหะการเกษตร ชัยนาท – ชัยนาท

เก๋าโลหะการเกษตร ชัยนาท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 479 ม.3 ต.ธรรมามูล อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ :...

อัฉราพรคอนกรีตบล็อค โดยนายธีรวุฒิ วิไลขำ – ชัยนาท

อัฉราพรคอนกรีตบล็อค โดยนายธีรวุฒิ วิไลขำ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 85 ม.4 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ :...

บี.ซี.คอนกรีต (1991) – ชัยนาท

บี.ซี.คอนกรีต (1991) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131 หมู่ 3 ตำบลชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 412307โทรสาร :...

เฮ่งยิ่งเส็ง – ชัยนาท

เฮ่งยิ่งเส็ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 144/1 หมู่ 4 ตำบลวังไก่เถื่อน อ.หันคา ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 451211โทรสาร...

ที.เจ.บี. คอนกรีต โดยนางแถมถวัลย์ บิโดท์ – ชัยนาท

ที.เจ.บี. คอนกรีต โดยนางแถมถวัลย์ บิโดท์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74/2 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ :...

วิโรจน์การไฟฟ้า โดยนางยุพิน สังขรัตน์ – ชัยนาท

วิโรจน์การไฟฟ้า โดยนางยุพิน สังขรัตน์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 266 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท...

สายชลออร์โต้แอร์ โดยนายสายชล อยู่โต – ชัยนาท

สายชลออร์โต้แอร์ โดยนายสายชล อยู่โต ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116 ม.11 ถ.หันคา-บ้านไร่ ต.หันคา อ.หันคา ชัยนาท...

สุพล สมพงษ์ – ชัยนาท

สุพล สมพงษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/6 ม.1 ถ.สอนประสิทธิ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ ชัยนาท 17120...

หมอมวลชน 2000 สาขาชัยนาท – ชัยนาท

หมอมวลชน 2000 สาขาชัยนาท ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18 ถ.ลูกเสือ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง...

กระจกสุชาติอลูมิเนียม โดยนายสุชาติ สรสิทธิ์ – ชัยนาท

กระจกสุชาติอลูมิเนียม โดยนายสุชาติ สรสิทธิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 208/4 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท...

ไทยเมอร์รี่ สาขามโนรมย์ – ชัยนาท

ไทยเมอร์รี่ สาขามโนรมย์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ : 056-431442โทรสาร...

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี สาขาชัยนาท – ชัยนาท

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี สาขาชัยนาท การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : บ.เอเซียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จก. ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี อ.เมือง ชัยนาท 00000 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

ชัยนาทแก๊ส – ชัยนาท

ชัยนาทแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 309/25 ถ.พหลโยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 01-4742499โทรสาร :...

ชัยนาทเซรามิค โดยนางเอียน พานิชพิบูลย์ – ชัยนาท

ชัยนาทเซรามิค โดยนางเอียน พานิชพิบูลย์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 122 หมู่ 1 ตำบลชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์...

ทันศรี อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาชัยนาท – ชัยนาท

ทันศรี อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาชัยนาท การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 597 หมู่ที่ 4 ถ.พหลโยธิน ตำบลเขาพระ อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ :...

ประยุทธ สุขศรี – ชัยนาท

ประยุทธ สุขศรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/8 ม.5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ : 056-481432โทรสาร...

สามารถ เกษตรยนต์ – ชัยนาท

สามารถ เกษตรยนต์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 184 หมู่ 11 ตำบลหันคา อ.หันคา ชัยนาท 17130...

ไพโรจน์ประตูเหล็ก โดยนายสุเทพ จารุพันธ์ – ชัยนาท

ไพโรจน์ประตูเหล็ก โดยนายสุเทพ จารุพันธ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 266 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี ชัยนาท 17140...

สวรรค์ พุ่มจำปา – ชัยนาท

สวรรค์ พุ่มจำปา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 ม.4 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สหชัยกลการ โดยนางกิมยิน คล้ายชู – ชัยนาท

สหชัยกลการ โดยนางกิมยิน คล้ายชู การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 212 ม.1 ถ.วัดสิงห์-ชัยนาท ต.หาดท่าเสา อ.เมือง ชัยนาท 17000...

ซี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายกิตติภัณฑ์ แฟงเอม – ชัยนาท

ซี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง โดยนายกิตติภัณฑ์ แฟงเอม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5 ม.4 ต.ท่าชัย...

ไสว เอี่ยมเจียม – ชัยนาท

ไสว เอี่ยมเจียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 419 ม.3 ต.ท่าชัย อ.เมือง ชัยนาท 17000...

สหกิจสัมพันธ์ สาขาชัยนาท – ชัยนาท

สหกิจสัมพันธ์ สาขาชัยนาท ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108/1 ม.1 ตำบลโพนางดำตก อ.สรรพยา ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-436524โทรสาร...

พาณิชย์สวย – ชัยนาท

พาณิชย์สวย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 137 หมู่ 2 ตำบลท่าชัย อ.เมือง ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411424โทรสาร...

อู่สมใจ โดยนายสมใจ ภาคใหม่ – ชัยนาท

อู่สมใจ โดยนายสมใจ ภาคใหม่ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 166 ม.11 ต.หันคา อ.หันคา ชัยนาท 17130...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...