แท็ก ชุมพร

Tag: ชุมพร

อนันต์โครงเหล็ก โดยนายณรงค์ศักดิ์ รอดไผ่ล้อม – ชุมพร

อนันต์โครงเหล็ก โดยนายณรงค์ศักดิ์ รอดไผ่ล้อม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 105 หมู่11 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ชุมพร...

ประโยชน์การช่าง โดยนายสมเกียรติ ภู่สุขเสมอ – ชุมพร

ประโยชน์การช่าง โดยนายสมเกียรติ ภู่สุขเสมอ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/14 ถ.สุขาภิบาลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง ชุมพร 86120 โทรศัพท์...

สหการกระจก อลูมิเนียม โดยนายสุราษฎร์ อ่าวอุดมวณิช – ชุมพร

สหการกระจก อลูมิเนียม โดยนายสุราษฎร์ อ่าวอุดมวณิช ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16-18 ซอย 1 ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน...

ชุมพรเทคคอน – ชุมพร

ชุมพรเทคคอน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32/2 หมู่ 2 ตำบลบางลึก อ.เมือง ชุมพร 86000 โทรศัพท์ : 077-504756โทรสาร :...

ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ ชุมพร – ชุมพร

ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ ชุมพร การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 126 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม กม.441 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว ชุมพร...

สุคนธ์ซีแพค โดยนายสุคนธ์ พัฒน์ทอง – ชุมพร

สุคนธ์ซีแพค โดยนายสุคนธ์ พัฒน์ทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 213 หมู่ 9 ถนนละแม-เขาชะมด ตำบลละแม อ.ละแม ชุมพร 86170...

เซี้ยงซีแพค โดยนายอรรถวุฒิ หวังเจริญกุลชัย – ชุมพร

เซี้ยงซีแพค โดยนายอรรถวุฒิ หวังเจริญกุลชัย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116/3 หมู่9 ต.ตากแดด อ.เมือง ชุมพร 86000 โทรศัพท์...

เฉลิมเกียรติ ชุมแสง – ชุมพร

เฉลิมเกียรติ ชุมแสง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 626 หมู่3 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน ชุมพร 86150 โทรศัพท์ : 09-8721281โทรสาร...

แสงทองการช่าง โดยนายโยธิน สุภัทรนิยพงศ์ – ชุมพร

แสงทองการช่าง โดยนายโยธิน สุภัทรนิยพงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน อ.หลังสวน ชุมพร 86110...

เพิ่มพูลการช่าง โดยนางประพิม เพิ่มพูล – ชุมพร

เพิ่มพูลการช่าง โดยนางประพิม เพิ่มพูล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/20 หมู่8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง ชุมพร 86120 โทรศัพท์...

มิตรยนต์ดีเซล โดยนายวิรชัย โกยทอง – ชุมพร

มิตรยนต์ดีเซล โดยนายวิรชัย โกยทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 115-117 ถนนประชาอุทิศ ตำบลท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000 โทรศัพท์...

นำสวัสดิ์ โดยนายวรเดช อริยประยูร – ชุมพร

นำสวัสดิ์ โดยนายวรเดช อริยประยูร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152 ถนนทวีสินค้า ตำบลท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000 โทรศัพท์...

พรรณธิดาแก๊ส โดยนางกรองกาญจน์ ศรีเขียวใส – ชุมพร

พรรณธิดาแก๊ส โดยนางกรองกาญจน์ ศรีเขียวใส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140...

บุญนัดค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนายบุญนัด โยธกา – ชุมพร

บุญนัดค้าวัสดุก่อสร้าง โดยนายบุญนัด โยธกา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11/1 หมู่6 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่ อ.เมือง ชุมพร 86190 โทรศัพท์...

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย สาขาคลังน้ำมันชุมพร – ชุมพร

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย สาขาคลังน้ำมันชุมพร ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/2 หมู่ 4 ถนนหาดทรายรี ตำบลปากน้ำ อ.เมือง ชุมพร 86000...

อู่เชาวน์การช่าง โดยนายไชยา คงชื่น – ชุมพร

อู่เชาวน์การช่าง โดยนายไชยา คงชื่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/94 หมู่3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง ชุมพร 86120 โทรศัพท์...

เพชรศรี โดยนายสวัสดิ์ เพชรศรี – ชุมพร

เพชรศรี โดยนายสวัสดิ์ เพชรศรี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 313/1 หมู่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อ.สวี ชุมพร...

โสภณผลิตภัณฑ์ โดยนายโสภณ นวมนิ่ม – ชุมพร

โสภณผลิตภัณฑ์ โดยนายโสภณ นวมนิ่ม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 130 หมู่ 5 ตำบลวังไผ่ อ.เมือง ชุมพร 86000 โทรศัพท์ : 077-502238โทรสาร...

ภาคใต้ทรายทอง คอนกรีต – ชุมพร

ภาคใต้ทรายทอง คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 110 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก ชุมพร 86220 โทรศัพท์ : 585282-3โทรสาร...

โรงกลึงเฮนรี่ฟอร์ด โดยนางรัตนา รัชดาภิวัฒน์ – ชุมพร

โรงกลึงเฮนรี่ฟอร์ด โดยนางรัตนา รัชดาภิวัฒน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 290/21-23 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000 โทรศัพท์ :...

หัวหยัง มิกซ์ด รับเบอร์ โปรดักชั่น – ชุมพร

หัวหยัง มิกซ์ด รับเบอร์ โปรดักชั่น การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133 หมู่ 12 ตำบลดอนยาง อ.ปะทิว ชุมพร 86210...

อมรชัยกระจกอลูมิเนียม โดยนางสาวสมาพร จันทร์สว่าง – ชุมพร

อมรชัยกระจกอลูมิเนียม โดยนางสาวสมาพร จันทร์สว่าง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135/7 หมู่6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาหลาง จำกัด – ชุมพร

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาหลาง จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อ.ละแม ชุมพร 86170 โทรศัพท์ : 01-3970919โทรสาร...

ท่าแซะเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายพรชัย แคล่วคล่อง – ชุมพร

ท่าแซะเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายพรชัย แคล่วคล่อง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 165 ม.15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140 โทรศัพท์ :...

ชุมพร เพาเวอร์ ซัพพลายส์ – ชุมพร

ชุมพร เพาเวอร์ ซัพพลายส์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55/5 หมู่6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก ชุมพร 86220 โทรศัพท์ :...

กันเอง โดยนายชุมนอง คลี่แก้ว – ชุมพร

กันเอง โดยนายชุมนอง คลี่แก้ว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 130/2 หมู่ 4 ถนนท่าแซะ ตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ ชุมพร 86140 โทรศัพท์ :...

ชุมพรสหการยาง – ชุมพร

ชุมพรสหการยาง การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 372 หมู่ 12 ตำบลดอนยาง อ.ปะทิว ชุมพร 86210 โทรศัพท์ : 578254-5โทรสาร...

เจริญ พิชญกานต์ – ชุมพร

เจริญ พิชญกานต์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/6 หมู่7 ต.นาโพธิ์ อ.สวี ชุมพร 86130 โทรศัพท์ : 077-531823โทรสาร...

เทียนชัย แหวนเงิน – ชุมพร

เทียนชัย แหวนเงิน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56/2 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ชุมพร 86000...

เร็ดดี้ มิกซ์ คอนกรีตหลังสวน – ชุมพร

เร็ดดี้ มิกซ์ คอนกรีตหลังสวน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 216 หมู่ 7 ตำบลนาขา อ.หลังสวน ชุมพร 86110 โทรศัพท์...

อ๊อดประตูเหล็ก โดยนายสุระพงค์ ราชนานนท์ – ชุมพร

อ๊อดประตูเหล็ก โดยนายสุระพงค์ ราชนานนท์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/1 หมู่11 ซอยปรมินทรฯ 12 ถนนชุมพร-ปากน้ำ อ.เมือง...

ณรงค์บริการ โดยนางทองปอน เข็มราช – ชุมพร

ณรงค์บริการ โดยนางทองปอน เข็มราช การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 130 หมู่7 ถ.เพชรเกษม ต.ละแม อ.ละแม ชุมพร 86170 โทรศัพท์...

เพชรเกษมคอนกรีต (1994) – ชุมพร

เพชรเกษมคอนกรีต (1994) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111/4 หมู่14 ตำบลนาสัก อ.สวี ชุมพร 86130 โทรศัพท์ : 01-2295501โทรสาร : n/aอีเมลล์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...