แท็ก ตรัง

Tag: ตรัง

ปรีชา โชติกุล – ตรัง

ปรีชา โชติกุล ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 1 ถนนท่าบันได ตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว ตรัง 92000 โทรศัพท์...

ร้านวันดีเสาโรมัน โดยนางวันดี นพรัตน์ – ตรัง

ร้านวันดีเสาโรมัน โดยนางวันดี นพรัตน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/6 หมู่ 2 ถนนห้วยยอด ตำบลนาตาล่วง อ.เมือง ตรัง...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขาตรัง – ตรัง

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขาตรัง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/6 ม.10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อ.เมือง ตรัง 92000...

ยางงามอลูมินั่ม โดยนายสมพัฒน์ อัจฉริยะเสถียร – ตรัง

ยางงามอลูมินั่ม โดยนายสมพัฒน์ อัจฉริยะเสถียร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 201/17-18 ถนนกันตัง ซอย 11 ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง)...

เกียรติศุภผล – ตรัง

เกียรติศุภผล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96 หมู่ 3 ตำบลปากคม อ.ห้วยยอด ตรัง 92130 โทรศัพท์ : 271034โทรสาร...

สุนันท์ กระจก-อลูมิเนียม โดยนายสุนันท์ ภู่กลาง – ตรัง

สุนันท์ กระจก-อลูมิเนียม โดยนายสุนันท์ ภู่กลาง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 342/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนางอ จำกัด – ตรัง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนางอ จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92 หมู่ 10 ตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง ตรัง 92000 โทรศัพท์ :...

สมภัก ดำทองหล่อ – ตรัง

สมภัก ดำทองหล่อ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 114 หมู่ 7 ตำบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง ตรัง 92170 โทรศัพท์ :...

ทักษิณสตาร์แก๊ส – ตรัง

ทักษิณสตาร์แก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 348/4 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000 โทรศัพท์ : 075-218761โทรสาร :...

แสงมณีการช่าง โดยนายเจือ ผลเศรษฐี – ตรัง

แสงมณีการช่าง โดยนายเจือ ผลเศรษฐี ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/13 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่วง อ.เมือง ตรัง 92000 โทรศัพท์...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา จำกัด – ตรัง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองบ่อพัฒนา จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/2 หมู่ 2 ถนนย่านตาขาว-นาโยงตำบลหนองบ่อ อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140 โทรศัพท์ :...

อันดามันอลูมิเนียม โดยนายธีระ หนูแก้ว – ตรัง

อันดามันอลูมิเนียม โดยนายธีระ หนูแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000...

โรงกลึงจีเส็ง โดยนายเกียรติ มาดิลกโกวิท – ตรัง

โรงกลึงจีเส็ง โดยนายเกียรติ มาดิลกโกวิท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49-51 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000 โทรศัพท์ :...

เอกสิทธิ์การช่าง โดยนายเอกสิทธิ์ พิบูลธรรมศักดิ์ – ตรัง

เอกสิทธิ์การช่าง โดยนายเอกสิทธิ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000...

พี.พี.เอส.คอนกรีตอัดแรง – ตรัง

พี.พี.เอส.คอนกรีตอัดแรง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92/5 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง ตรัง 92190 โทรศัพท์ : 075-284144โทรสาร :...

ถ.วารีรัตน์คอนกรีต – ตรัง

ถ.วารีรัตน์คอนกรีต ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88 หมู่ที่ 11 ตำบล เขากอบ อ.ห้วยยอด ตรัง 92130 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงโกมินทร์การช่าง – ตรัง

โรงกลึงโกมินทร์การช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/8 หมู่ที่ 1 ถ.ตรัง-ปะเหลียนตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140 โทรศัพท์ : 075-240316โทรสาร...

ทุ่งค่ายวัสดุภัณฑ์ – ตรัง

ทุ่งค่ายวัสดุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/5 หมู่ที่2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140 โทรศัพท์ : 075-213323โทรสาร...

ชำนาญกิจ โดยนางอรวรรณ แซ่ตัน – ตรัง

ชำนาญกิจ โดยนางอรวรรณ แซ่ตัน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/2 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐประสิทธิ์ – ตรัง

โรงอิฐประสิทธิ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26 หมู่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140 โทรศัพท์ : 7210165โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จำกัด – ตรัง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกแต้ว จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยาว อ.ปะเหลียน ตรัง 92180 โทรศัพท์ :...

ประสงค์ เพชรนุ่น – ตรัง

ประสงค์ เพชรนุ่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 299/18 ถนนกันตัง ตำบลบางรัก อ.เมือง ตรัง 92000 โทรศัพท์ :...

วิเศษกุล โดยนายชาญวิทย์ วิโรจน์ประชา – ตรัง

วิเศษกุล โดยนายชาญวิทย์ วิโรจน์ประชา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 348/14-15 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000 โทรศัพท์ :...

ลิขิตการช่าง โดยนายลิขิต แซ่อึ่ง – ตรัง

ลิขิตการช่าง โดยนายลิขิต แซ่อึ่ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 50 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000 โทรศัพท์ :...

เอ็ม.อาร์.พี. – ตรัง

เอ็ม.อาร์.พี. การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/50 ถนนเทศบาล 22 ตำบลห้วยยอด ท.ตำบลห้วยยอด ตรัง 92130 โทรศัพท์ : 075-271043โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ เพชณรงค์ – ตรัง

ณรงค์การช่าง โดยนายณรงค์ เพชณรงค์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000 โทรศัพท์ :...

น้อยการช่าง โดยนายน้อย คงจันทร์ – ตรัง

น้อยการช่าง โดยนายน้อย คงจันทร์ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88/1 หมู่ 4 ตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา ตรัง 92150 โทรศัพท์...

ดีการช่างอลูมิเนียม โดยนางสาวสมใจ ยกเซ็น – ตรัง

ดีการช่างอลูมิเนียม โดยนางสาวสมใจ ยกเซ็น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/5 ถนนคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000...

อุดมเซอร์วิส โดยนายอุดม จริงจิตร – ตรัง

อุดมเซอร์วิส โดยนายอุดม จริงจิตร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 238/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง ท.เมือง(ทับเที่ยง) ตรัง 92000...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จำกัด – ตรัง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไร่ควน จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32 หมู่ 5 ตำบลสุโสะ อ.ปะเหลียน ตรัง 92180 โทรศัพท์ :...

แดงกลการ โดยนายสุชิน วีรดุลยฤทธิ์ – ตรัง

แดงกลการ โดยนายสุชิน วีรดุลยฤทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29-31 ถนนกิตติคุณ ตำบลกันตัง ท.เมืองกันตัง ตรัง 92110 โทรศัพท์ :...

พิค แอนด์ เปย์ สาขาตรัง – ตรัง

พิค แอนด์ เปย์ สาขาตรัง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225/1 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000...

พิชัยการช่าง โดยนายพิชัย ทองรักษ์ – ตรัง

พิชัยการช่าง โดยนายพิชัย ทองรักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116 หมู่ 4 ตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...