แท็ก ตราด

Tag: ตราด

สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง โดยนายดรุณ ปัสนานนท์ – ตราด

สมถวิล (อั้งกี้) น้ำมันเหลือง โดยนายดรุณ ปัสนานนท์ การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25 หมู่ 4 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ตราด 23000...

เล็ก เขียวขจี – ตราด

เล็ก เขียวขจี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 153/1 หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ ตราด 23110 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงไทยประดิษฐ์ โดยนายสมใจ ตองอ่อน – ตราด

โรงกลึงไทยประดิษฐ์ โดยนายสมใจ ตองอ่อน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 115/42-43 หมู่ 9 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ตราด 23150...

พรหมวิหารการช่าง โดยนางวิมล พรหมประทานฐานะ – ตราด

พรหมวิหารการช่าง โดยนางวิมล พรหมประทานฐานะ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1006 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000...

ส.สนั่นแอร์ โดยนายสนั่น มาบำรุง – ตราด

ส.สนั่นแอร์ โดยนายสนั่น มาบำรุง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 249/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง ตราด...

เกษมศิริการช่าง โดยนายสุระ ไชยศิริ – ตราด

เกษมศิริการช่าง โดยนายสุระ ไชยศิริ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 480 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์...

สมหวัง มานิตย์ – ตราด

สมหวัง มานิตย์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์ : 01-7814141โทรสาร...

พูนทรัพย์อิฐบล็อก แสนตุ้ง – ตราด

พูนทรัพย์อิฐบล็อก แสนตุ้ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 149 หมู่ 7 ตำบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง ตราด 23150 โทรศัพท์ :...

พิชัย อิ่มโภชน์ – ตราด

พิชัย อิ่มโภชน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 ถ.เทอดจรัส 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000...

เกียรติเจริญโลหะ โดยนายชูเกียรติ์ เรืองวิทย์วรกุล – ตราด

เกียรติเจริญโลหะ โดยนายชูเกียรติ์ เรืองวิทย์วรกุล ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/1 หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ตราด 23000...

พี.พี.แอร์ตราด โดยนายธยา พ่วงพงษ์ – ตราด

พี.พี.แอร์ตราด โดยนายธยา พ่วงพงษ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10 ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด...

เจริญศิลป์อลูมิเนียม นางสมใจ รจนากูล – ตราด

เจริญศิลป์อลูมิเนียม นางสมใจ รจนากูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 105-107 ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000...

ตราดอ๊อกซิเจน – ตราด

ตราดอ๊อกซิเจน การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123 หมู่ 3 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง ตราด 23130 โทรศัพท์ : 01-3336646โทรสาร...

ส.สุธางค์พัฒนาโลหะกิจ – ตราด

ส.สุธางค์พัฒนาโลหะกิจ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 342 หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์...

ถาวรแอร์ โดยนายถาวร ไกรลพ – ตราด

ถาวรแอร์ โดยนายถาวร ไกรลพ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 338/2 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด...

ส.ยนต์การช่าง โดยนายสมพร มุสิกรัตน์ – ตราด

ส.ยนต์การช่าง โดยนายสมพร มุสิกรัตน์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/1 ถ.ราษฎร์อนุสรณ์ ต.บางพระ อ.เมือง ตราด 23000...

ยุพิน อินทร์พรหม – ตราด

ยุพิน อินทร์พรหม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 321 หมู่ 2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000...

หรรษา สวัสดิ์ผล – ตราด

หรรษา สวัสดิ์ผล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 682 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์ :...

พิค แอนด์ เปย์ สาขาตราด – ตราด

พิค แอนด์ เปย์ สาขาตราด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 253 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อ.เมือง ตราด 23000...

อนุพงษ์ คำแพงดี – ตราด

อนุพงษ์ คำแพงดี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125 หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ ตราด 23140...

ชาลี ช่างจักร – ตราด

ชาลี ช่างจักร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64 หมู่ 7 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ตราด...

นิคมแอร์คอนส์แอนด์เซอร์วิส โดยนายนิคม อินประถม – ตราด

นิคมแอร์คอนส์แอนด์เซอร์วิส โดยนายนิคม อินประถม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93/8 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด...

นัทธมน สมศักดิ์ – ตราด

นัทธมน สมศักดิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 323 หมู่ 3 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์ :...

ปัญญาเครื่องเย็น โดยนายปัญญา มานะตระกูล – ตราด

ปัญญาเครื่องเย็น โดยนายปัญญา มานะตระกูล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/1 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง ตราด 23000...

ชัยวัฒน์แอร์แอนด์ซาวด์ โดยนายพสุธร ชัยวัฒน์ – ตราด

ชัยวัฒน์แอร์แอนด์ซาวด์ โดยนายพสุธร ชัยวัฒน์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 158/2 หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง ตราด...

ผลิตยาตราคนตีระฆัง โดยนายชาญชัย สุขทรัพย์ – ตราด

ผลิตยาตราคนตีระฆัง โดยนายชาญชัย สุขทรัพย์ การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 773 หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์ : 039-532880โทรสาร...

ที.เอ็ม.เค.คอนกรีตผสมเสร็จ – ตราด

ที.เอ็ม.เค.คอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/1 หมู่ 4 ต.ท่าพริก อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์ : 039-540069โทรสาร :...

สมวงค์ ประนุช – ตราด

สมวงค์ ประนุช ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000...

หยิม นันทเวช – ตราด

หยิม นันทเวช การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/3 หมู่ 4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ ตราด 23140 โทรศัพท์ : 039-591194โทรสาร :...

สว่างลาเท็กซ์แอนด์รูบี้ไมน์นิ่ง – ตราด

สว่างลาเท็กซ์แอนด์รูบี้ไมน์นิ่ง การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/16 หมู่ 9 ตำบลประณีต อ.เขาสมิง ตราด 23150 โทรศัพท์ : 01-3270002โทรสาร...

แสนตุ้งคอนกรีตบล๊อก โดยนางสมลักษณ์ หาญสมุทร์ – ตราด

แสนตุ้งคอนกรีตบล๊อก โดยนางสมลักษณ์ หาญสมุทร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 394 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง ตราด 23130...

ประณต บุญมี – ตราด

ประณต บุญมี ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/4 ถ.ราษฎร์อนุสรณ์ ต.บางพระ อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์ : 039-531956โทรสาร...

ตราดกลการ โดยนายอุดร วิริยะกลการ – ตราด

ตราดกลการ โดยนายอุดร วิริยะกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93/1 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง ตราด 23000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...