แท็ก ตาก

Tag: ตาก

สหภัณฑ์การช่าง โดยนายสุทธิพงศ์ แซ่เจี่ย – ตาก

สหภัณฑ์การช่าง โดยนายสุทธิพงศ์ แซ่เจี่ย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 788/3 ถนนตากสิน ต.ระแหง ท.เมืองตาก ตาก 63000...

นิวัฒน์ สืบตั๋น โดยนายนิวัฒน์ สืบตั๋น – ตาก

นิวัฒน์ สืบตั๋น โดยนายนิวัฒน์ สืบตั๋น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43/2 หมู่ที่6 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา ตาก...

ตั้งฮกหมง โดยนายสุเมธ ตันสาโรจน์วนิช – ตาก

ตั้งฮกหมง โดยนายสุเมธ ตันสาโรจน์วนิช ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 695/5 ซ.เชียงทองอุทิศ ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง...

กิตติศักดิ์แอร์ โดยนายศุภชัย ญาณพันธ์ – ตาก

กิตติศักดิ์แอร์ โดยนายศุภชัย ญาณพันธ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 235 หมู่ที่2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง ตาก 63000...

ร้าน ส.อลูมิเนียม โดยนายสมศักดิ์ พุทธโศภิษฐ์ – ตาก

ร้าน ส.อลูมิเนียม โดยนายสมศักดิ์ พุทธโศภิษฐ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211/6 ถนนมหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง ท.เมืองตาก ตาก...

ประนอมค้าวัสดุ โดยนายอภินันท์ จันทร์อินทร์ – ตาก

ประนอมค้าวัสดุ โดยนายอภินันท์ จันทร์อินทร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/4 หมู่ที่3_ถนนพหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก ตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-591748โทรสาร :...

แม่ปิง เรดดี้ มิค คอนกรีต – ตาก

แม่ปิง เรดดี้ มิค คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 187/1 หมู่ที่4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ตาก 63110...

เค ดับบลิว ที คอนสตรั๊คชั่น – ตาก

เค ดับบลิว ที คอนสตรั๊คชั่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 219/10 ถนนชัยชนะ ตำบลเชียงเงิน อ.เมือง ตาก 63000...

กัญญา โดยนางกัญญา ปงหาญ – ตาก

กัญญา โดยนางกัญญา ปงหาญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79 หมู่6 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.วังประจบ อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์...

ดำรงอลูมิเนียม โดยนายดำรงค์ สอนบุญเกิด – ตาก

ดำรงอลูมิเนียม โดยนายดำรงค์ สอนบุญเกิด ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/5 ถนนพหลโยธิน ต.ระแหง ท.เมืองตาก ตาก 63000...

แสวง อ่อนพรม – ตาก

แสวง อ่อนพรม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53 หมู่ 6 บ้านขยางโพรง ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม ท.เมืองตาก ตาก 63000 โทรศัพท์ :...

แม่สอดอลูมินั่ม โดยนายสมณะ อังศุศาสตร์ – ตาก

แม่สอดอลูมินั่ม โดยนายสมณะ อังศุศาสตร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200 ถนนศรีพานิช ต.แม่สอด ท.ตำบลแม่สอด ตาก 63110...

อาวรณ์กระจกอลูมิเนียม โดยนางณัฐกานต์ กันทะวงศ์ – ตาก

อาวรณ์กระจกอลูมิเนียม โดยนางณัฐกานต์ กันทะวงศ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96/2 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด ท.ตำบลแม่สอด ตาก 63110...

พุทธวงศ์อิฐบล๊อก โดยนายวิโรจน์ พุทธวงศ์ – ตาก

พุทธวงศ์อิฐบล๊อก โดยนายวิโรจน์ พุทธวงศ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/1 หมู่ที่5 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์ : 055-558085โทรสาร :...

กระจกจันทร์การ โดยนายกานต์ ชูดตศรี – ตาก

กระจกจันทร์การ โดยนายกานต์ ชูดตศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/26 ถนนแม่สอด-แม่ตาว ต.แม่สอด ท.ตำบลแม่สอด ตาก 63110...

ร้านสุเทพ อิฐบล๊อค โดยนายสุเชษฎ์ มั่นมาก – ตาก

ร้านสุเทพ อิฐบล๊อค โดยนายสุเชษฎ์ มั่นมาก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52/5 หมู่ที่3 ต.วังหิน อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์...

ศรีวิชัยการช่าง โดยนายสายชล สารสุวรรณ – ตาก

ศรีวิชัยการช่าง โดยนายสายชล สารสุวรรณ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225/1 หมู่ที่5 ต.น้ำรึม อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์...

กระจกศรัญญา โดยนายอำพล จำปาโชค – ตาก

กระจกศรัญญา โดยนายอำพล จำปาโชค ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/1 ถนนชิดวนา ต.แม่สอด ท.ตำบลแม่สอด ตาก 63110...

กมลทรัพย์ค้าวัสดุก่อสร้าง – ตาก

กมลทรัพย์ค้าวัสดุก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 215 ถนนไทยชนะ ตำบลเชียงเงิน อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์ : 055-541686โทรสาร :...

โชคประทานมาไรวัสดุ โดยนางมาไร ดีอ๊อด – ตาก

โชคประทานมาไรวัสดุ โดยนางมาไร ดีอ๊อด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/2 หมู่ที่7 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก ตาก 63120 โทรศัพท์ : 055-555126โทรสาร :...

โรงกลึงเนียวการช่าง โดยนายณัฐพล รสสุขมาลชาติ – ตาก

โรงกลึงเนียวการช่าง โดยนายณัฐพล รสสุขมาลชาติ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/79 ถนนอินทรคีรี ต.แม่สอด ท.ตำบลแม่สอด ตาก 63110 โทรศัพท์ :...

ร้าน ส.วิศวการ โดยนายสมใจ ราชบุตร – ตาก

ร้าน ส.วิศวการ โดยนายสมใจ ราชบุตร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 89/3 หมู่1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมือง ตาก...

วิชัยท่อไอเสีย โดยนายอนันต์ ถาวรงามยิ่งสกุล – ตาก

วิชัยท่อไอเสีย โดยนายอนันต์ ถาวรงามยิ่งสกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/1 ถนนมหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง ท.เมืองตาก ตาก 63000 โทรศัพท์ :...

หมอมวลชน 2000 สาขาแม่สอด – ตาก

หมอมวลชน 2000 สาขาแม่สอด ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/4 ถ.สวรรค์วิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด ตาก...

โรงกลึง สุรสีห์ โดยนายสุรสีห์ บุญเดชา – ตาก

โรงกลึง สุรสีห์ โดยนายสุรสีห์ บุญเดชา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 196/7 หมู่6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง ตาก 63000...

เจ.แอนด์.พี แม่สอดคอนกรีต – ตาก

เจ.แอนด์.พี แม่สอดคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/3 ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ต.แม่สอด ท.ตำบลแม่สอด ตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-546107โทรสาร...

ประสิทธิ์การช่าง โดยนายปัน ปวนแก้ว – ตาก

ประสิทธิ์การช่าง โดยนายปัน ปวนแก้ว การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 หมู่ที่2 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก ตาก 63120...

ชำนาญการช่าง โดยนายชำนาญ รักษาจิต – ตาก

ชำนาญการช่าง โดยนายชำนาญ รักษาจิต ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 89/5 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ท้อ อ.เมือง...

จตุสิน สาขาจังหวัดตาก – ตาก

จตุสิน สาขาจังหวัดตาก การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 76/2 หมู่3 ตำบลประดาง กิ่ง อ.วังเจ้า ตาก 63000 โทรศัพท์ :...

แวลิวเทรนด์ สาขาตาก – ตาก

แวลิวเทรนด์ สาขาตาก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/3 ถนนบ้านทุ่ง ตำบลแม่สอด อ.แม่สอด ตาก 63110 โทรศัพท์ :...

เอส.ซี.ซัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) – ตาก

เอส.ซี.ซัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 433 หมู่ 2 ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด ตาก 63110 โทรศัพท์ :...

แม่สอดก๊าซซัพพลาย – ตาก

แม่สอดก๊าซซัพพลาย การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 448 หมู่ที่2 ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด ตาก 63110 โทรศัพท์ : 055-534575โทรสาร...

ขจรคอนกรีต – ตาก

ขจรคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 154/18 หมู่ 5 ตำบลน้ำรึม อ.เมือง ตาก 63000 โทรศัพท์ : 055-512245โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...