แท็ก นครนายก

Tag: นครนายก

สุภัทราเครื่องเย็น โดยนายรัฐ พรหมท้าว – นครนายก

สุภัทราเครื่องเย็น โดยนายรัฐ พรหมท้าว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ข3-549/4 ถนนชลประสิทธิ์ ตำบลวังกระโจม อ.เมือง นครนายก...

เฮงเจริญ โดยนางเขียน คุ้มพุฒ – นครนายก

เฮงเจริญ โดยนางเขียน คุ้มพุฒ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ 6 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อ.เมือง นครนายก...

กอบชัยคอนกรีต – นครนายก

กอบชัยคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ข1-267/5 ตำบลนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์ : 037-311084โทรสาร : n/aอีเมลล์...

บ่อทรายบ้านไร่ – นครนายก

บ่อทรายบ้านไร่ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51 หมู่ 2 ตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา นครนายก 26110 โทรศัพท์ : 01-4540079โทรสาร...

บุษกร โดยนางบุษกร สิทธิรส – นครนายก

บุษกร โดยนางบุษกร สิทธิรส การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32 หมู่ 7 ตำบลพรหมณี อ.เมือง นครนายก 26000...

เยื้อน มะลิขาว – นครนายก

เยื้อน มะลิขาว การผลิตเคมีภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเคมีภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/4 ม.5 ต.บางปลากด อ.องค์รักษ์ นครนายก 26120 โทรศัพท์ : 037-332061โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ร้านกลอย โดยนายน้อย ปรีเจริญ – นครนายก

ร้านกลอย โดยนายน้อย ปรีเจริญ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32 หมู่ 12 ตำบลสาริกา อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์...

อุดมการช่าง โดยนายจูลี่ บัวทอง – นครนายก

อุดมการช่าง โดยนายจูลี่ บัวทอง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ข4-158/3 ถนนชลประสิทธิ์ ตำบลนครนายก อ.เมือง นครนายก...

ประเสริฐ แซ่อึ้ง – นครนายก

ประเสริฐ แซ่อึ้ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139/1 ถนนนครนายก-สาริกา ตำบลบ้านใหญ่ อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์ :...

อ้ายฮวด โดยนายฉัตร มนต์มีศีล – นครนายก

อ้ายฮวด โดยนายฉัตร มนต์มีศีล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 8 ตำบลบ้านพริก อ.บ้านนา นครนายก 26110 โทรศัพท์...

เฮช.เค คอนกรีต โดยนายหิรัณย์ กฤตยาธรรม – นครนายก

เฮช.เค คอนกรีต โดยนายหิรัณย์ กฤตยาธรรม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 176 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านนา-บางอ้อ ตำบลพิกุลออก อ.บ้านนา นครนายก...

สหมิตรแอร์ โดยนายเสรี สมชื่อ – นครนายก

สหมิตรแอร์ โดยนายเสรี สมชื่อ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา นครนายก...

ปุ๋ยประเสริฐสุข – นครนายก

ปุ๋ยประเสริฐสุข การผลิตปุ๋ยเคมี ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยเคมีขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109/1 หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์ : 037-311982โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ส.เจริญ โดยนายสุเนตร์ เจษฎานิติกุล – นครนายก

ส.เจริญ โดยนายสุเนตร์ เจษฎานิติกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37 หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา นครนายก 26110 โทรศัพท์...

โชคโรมัน โดยนางนิตยา ทรัพย์ประเสริฐ – นครนายก

โชคโรมัน โดยนางนิตยา ทรัพย์ประเสริฐ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55 ม.1 ต.วังกระโจม อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์ :...

ส.กลโลหะ โดยนายสมนึก ดาวศรี – นครนายก

ส.กลโลหะ โดยนายสมนึก ดาวศรี การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147/1 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าขะ อ.บ้านนา นครนายก...

วิจิตรศิลป์อลูมิเนี่ยม โดยนายพนา ปรมวาณิช – นครนายก

วิจิตรศิลป์อลูมิเนี่ยม โดยนายพนา ปรมวาณิช ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71 หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา นครนายก...

กาญจนา เรซิ่น โดยนางกาญจนา สิมะวรธรรมกุล – นครนายก

กาญจนา เรซิ่น โดยนางกาญจนา สิมะวรธรรมกุล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88 หมู่ 2 ซอยชลประสิทธิ์ 3 ตำบลวังกระโจม อ.เมือง นครนายก 26000...

รุ่งวัฒนาแอร์ โดยนางพิมพ์ ไชยสถาน – นครนายก

รุ่งวัฒนาแอร์ โดยนางพิมพ์ ไชยสถาน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ข1-287/38-39 ถ.นครนายก-รังสิต ตำบลนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000...

หมอมวลชน 2000 สาขานครนายก – นครนายก

หมอมวลชน 2000 สาขานครนายก ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 379/4 ถ.ศรีอ.เมือง อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์...

ศิวัชแอร์เซ็นเตอร์ โดยนายศิวัช จันบำรุง – นครนายก

ศิวัชแอร์เซ็นเตอร์ โดยนายศิวัช จันบำรุง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/34-35 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26000...

จีรวัฒน์ ประยุรจตุพร – นครนายก

จีรวัฒน์ ประยุรจตุพร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 255 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา นครนายก 26110 โทรศัพท์ :...

คลอง 29 พลาสติก โดยนางพร้อมพันธุ์ สุริย์ฉาย – นครนายก

คลอง 29 พลาสติก โดยนางพร้อมพันธุ์ สุริย์ฉาย ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54 ม.10 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา นครนายก 26110...

บ้านนาออโต้แอร์ โดยนายสมนึก นิ่มนวล – นครนายก

บ้านนาออโต้แอร์ โดยนายสมนึก นิ่มนวล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 190 หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา...

นครแอร์ โดยนายปัญญา อ่อนจ้อย – นครนายก

นครแอร์ โดยนายปัญญา อ่อนจ้อย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ข2-251/24 ถนนนครนายก-รังสิต ตำบลนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000...

ทัศกร พินารมย์ – นครนายก

ทัศกร พินารมย์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 171/17 หมู่ 3 ตำบลพรหมณี อ.เมือง นครนายก 26000...

นครนายกการช่าง โดยนายนิกร ศรีเกษม – นครนายก

นครนายกการช่าง โดยนายนิกร ศรีเกษม การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ข1-332/4 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อ.เมือง นครนายก 26000...

นครหลวงคอนกรีต สาขาโครงการเขื่อนท่าด่าน – นครนายก

นครหลวงคอนกรีต สาขาโครงการเขื่อนท่าด่าน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : โครงการเขื่อนท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์ : 037-384239โทรสาร :...

พิสัน วิจิตรโท – นครนายก

พิสัน วิจิตรโท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41 หมู่ 8 ถนนนครนายก-ท่าด่าน ตำบลศรีนาวา อ.เมือง นครนายก 26000...

อำนาจ โดยนายอำนาจ ชมภูนุช – นครนายก

อำนาจ โดยนายอำนาจ ชมภูนุช การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2 หมู่ 7 ตำบลวังกระโจม อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์...

หนุน เจริญ โดยนายหนุน จักรคุ้ม – นครนายก

หนุน เจริญ โดยนายหนุน จักรคุ้ม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30/1 หมู่ท่ี 7 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อ.เมือง นครนายก...

สหคอนกรีตอัดแรง – นครนายก

สหคอนกรีตอัดแรง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133 ม.1 ตำบลบ้านนา อ.บ้านนา นครนายก 26110 โทรศัพท์ : 037-381315โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

เนบิวล่า อินดัสตรี – นครนายก

เนบิวล่า อินดัสตรี ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสี หมึก สารขัดเงาและอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 หมู่ 9 ตำบลบางลูกเสือ อ.องค์รักษ์ นครนายก 26120...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...