แท็ก นครพนม

Tag: นครพนม

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี – นครพนม

แหลมทองสยาม คอนกรีตบล๊อค โดยนายชัยมงคล หงษ์ภักดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 ม.3 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร นครพนม 48170 โทรศัพท์...

นครพนมแก๊ส – นครพนม

นครพนมแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 289 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.ท่าค้อ อ.เมือง นครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-513740โทรสาร...

วัลลภวัสดุ โดยนายวัลลภ พิมพ์พันธ์ – นครพนม

วัลลภวัสดุ โดยนายวัลลภ พิมพ์พันธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/1 หมู่ 9 ถนนท่าอุเทน-นครพนม ตำบลโนนตาล อ.ท่าอุเทน นครพนม 48120 โทรศัพท์ :...

แสงชัยเฟอร์นิเจอร์ โดยนางนฤมล ริมสกุล – นครพนม

แสงชัยเฟอร์นิเจอร์ โดยนางนฤมล ริมสกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 298-300 ถนนบำรุงเมือง อ.เมือง นครพนม 48000 โทรศัพท์...

เจริญยนต์ โดยนางอาลุน โยตะสี – นครพนม

เจริญยนต์ โดยนางอาลุน โยตะสี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 ถนนชยางกูร ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงพัฒนาการช่าง โดยนายก่อศักดิ์ เลิศนาวีพร – นครพนม

โรงกลึงพัฒนาการช่าง โดยนายก่อศักดิ์ เลิศนาวีพร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 245/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน นครพนม 48120 โทรศัพท์...

ทองทรัพย์เสาปูน โดยนางศิญดา แซ่คู – นครพนม

ทองทรัพย์เสาปูน โดยนางศิญดา แซ่คู การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12 หมู่ 4 ถ.แพงพิทักษ์ ตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง นครพนม 48140 โทรศัพท์ :...

นครพนมคอนกรีต – นครพนม

นครพนมคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-511581โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

ดาราอิฐบล็อค โดยนางดารา โคตะ – นครพนม

ดาราอิฐบล็อค โดยนางดารา โคตะ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12 หมู่ที่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม 48110...

ปรีชา ปราณีนิตย์ – นครพนม

ปรีชา ปราณีนิตย์ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28 หมู่ที่ 14 ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์ :...

ร้านขวัญเจริญกระจก โดยนางวิทยา คุณธรรม – นครพนม

ร้านขวัญเจริญกระจก โดยนางวิทยา คุณธรรม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 251 หมู่ที่ 5 ถ.อุเทน-กุสุมาลย อ.โพนสวรรค์ นครพนม...

ชัยณรงค์การช่าง โดยนางจำปี ป้องปก – นครพนม

ชัยณรงค์การช่าง โดยนางจำปี ป้องปก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/8 หมู่7 ถนนชยางกูร ตำบลฝั่งแดง อ.ธาตุพนม นครพนม...

ร้านวงเดือนประตูเหล็ก โดยนางสาวมุฑิตา ชุ่มศรี – นครพนม

ร้านวงเดือนประตูเหล็ก โดยนางสาวมุฑิตา ชุ่มศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 102 หมู่ที่ 13 เบญจราชรังสรรค์ตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง นครพนม...

ปฏิรูปค้าวัสดุ โดยนางตุ่น แก่นแก้ว – นครพนม

ปฏิรูปค้าวัสดุ โดยนางตุ่น แก่นแก้ว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ป 5/22 หมู่ 9 ตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม นครพนม 48150...

ร้านเล็กแอร์ โดยนายเลื่องลือ ทรัพย์ถิระ – นครพนม

ร้านเล็กแอร์ โดยนายเลื่องลือ ทรัพย์ถิระ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 208/3 ถนนเฟื่องนคร ตำบลในเมือง อ.เมือง นครพนม...

ประมวลอิฐบล็อก โดยนายประมวล รามฤทธิ์ – นครพนม

ประมวลอิฐบล็อก โดยนายประมวล รามฤทธิ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128 หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อ.เรณูนคร นครพนม 48170 โทรศัพท์...

วุฒิชัย โดยนายสายยันต์ ยศประสงค์ – นครพนม

วุฒิชัย โดยนายสายยันต์ ยศประสงค์ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123 หมู่ 2 ถ.รพช.สายนาถ่อน ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม 48110...

อุทิน คำเถื่อน – นครพนม

อุทิน คำเถื่อน การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73/1 ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

แสงสวาท โดยนายสวาท จันทะโคตร – นครพนม

แสงสวาท โดยนายสวาท จันทะโคตร การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 หมู่ 2 ตำบลอาจสามารถ อ.เมือง นครพนม 48000...

ศรีเทพไทยพลาสติก โดยนางชณิตา วาปี – นครพนม

ศรีเทพไทยพลาสติก โดยนางชณิตา วาปี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69 หมู่ 5 ถนนบายพาส ตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์ :...

หมอมวลชน 2000 สาขานครพนม – นครพนม

หมอมวลชน 2000 สาขานครพนม ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 339 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000...

กัลยา ยศประสงค์ – นครพนม

กัลยา ยศประสงค์ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 161 หมู่ที่ 2 ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงรุ่งอนัน โดยนายสุนัน ชลรินทร์ – นครพนม

โรงกลึงรุ่งอนัน โดยนายสุนัน ชลรินทร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70/34 หมู่ที่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม 48110...

เซ็ลทรัลสแตนเลชอัลลอยด์ โดยนายวินัย วัฒนาโยธิน – นครพนม

เซ็ลทรัลสแตนเลชอัลลอยด์ โดยนายวินัย วัฒนาโยธิน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/1 ถ.รวมจิตรถวาย ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม...

เอกชัย โดยนายอุทัย โคตสา – นครพนม

เอกชัย โดยนายอุทัย โคตสา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55 ม.7 ต.หนองญาติ อ.เมือง นครพนม 48000 โทรศัพท์ :...

อนุชัย ยศประสงค์ – นครพนม

อนุชัย ยศประสงค์ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 205 หมู่ที่ 1 ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์ :...

ชัยกิจอิฐแดง โดยนายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี – นครพนม

ชัยกิจอิฐแดง โดยนายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 หมู่ 9 ตำบลเวินพระบาท อ.ท่าอุเทน นครพนม 48120 โทรศัพท์...

ทันเจริญศิลป์ โดยนายบุญทัน เมฆสว่าง – นครพนม

ทันเจริญศิลป์ โดยนายบุญทัน เมฆสว่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/1 หมู่ 5 ตำบลนาหว้า อ.นาหว้า นครพนม 48180 โทรศัพท์...

สมัย นันชนะ – นครพนม

สมัย นันชนะ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 126 หมู่ 12 ตำบลนาถ่อน อ.ธาตุพนม นครพนม 48110 โทรศัพท์ :...

พิค แอนด์ เปย์ สาขานครพนม – นครพนม

พิค แอนด์ เปย์ สาขานครพนม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 216/28 ถนนนิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 20150 โทรศัพท์...

สมรักษ์แอร์-การไฟฟ้า โดยนายพรชัย ชัยสุนทร – นครพนม

สมรักษ์แอร์-การไฟฟ้า โดยนายพรชัย ชัยสุนทร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/1 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง นครพนม 48000...

วันชัยการช่าง โดยนางสมหวัง พลหนองหลวง – นครพนม

วันชัยการช่าง โดยนางสมหวัง พลหนองหลวง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 263 ม.2 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ นครพนม 48190 โทรศัพท์...

ชินวัฒน์กระจกอลูมิเนียม โดยนายมนัส ครัวสูงเนิน – นครพนม

ชินวัฒน์กระจกอลูมิเนียม โดยนายมนัส ครัวสูงเนิน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 2 ตำบลเรณู อ.เรณูนคร นครพนม...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...