แท็ก นครสวรรค์

Tag: นครสวรรค์

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช – นครสวรรค์

เม้งคอนกรีต โดยนายชาญศักดิ์ โรจน์ธนศิริวนิช การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 634 หมู่ 2 ตำบลเจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์...

สิน เอี่ยมเวช – นครสวรรค์

สิน เอี่ยมเวช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 101/25 หมู่ 2 ตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ :...

กันยารัตน์ เหลี่ยมพิทักษ์ – นครสวรรค์

กันยารัตน์ เหลี่ยมพิทักษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ก.11/220 ถนนเทพนิมิตร ตำบลปากน้ำโพ ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์...

เสริมศักดิ์ พึ่งระยอง – นครสวรรค์

เสริมศักดิ์ พึ่งระยอง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96/22 หมู่ 10 ถนนวงศ์สวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์...

เจริญยนต์กลการ – นครสวรรค์

เจริญยนต์กลการ ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ท่ี 15 ตำบลตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 328260-1โทรสาร...

อภิชาติเครื่องเย็น โดยนายอภิชาติ วงษ์ประเสริฐ – นครสวรรค์

"อภิชาติเครื่องเย็น" โดยนายอภิชาติ วงษ์ประเสริฐ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 449 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140...

สังวน ชัยชะนะ – นครสวรรค์

สังวน ชัยชะนะ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 520/10-11 หมู่ 2 ตำบลเจริญผล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ :...

ระยองเพียวริฟายเออร์ สาขานครสวรรค์ – นครสวรรค์

ระยองเพียวริฟายเออร์ สาขานครสวรรค์ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 หมู่ 8 ตำบลท่าม่วงหัก อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ : 341-913โทรสาร :...

ช.ทรัพย์เจริญ โดยนางสาวน้ำค้าง เรืองศรี – นครสวรรค์

ช.ทรัพย์เจริญ โดยนางสาวน้ำค้าง เรืองศรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 265/28 หมู่ 3 ถ.หนองบัว-ชุมแสงตำบลหนองกลับ อ.หนองบัว นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์...

พิษณุแอร์ แอนด์ ซาวด์ โดยนายขจรเกียรติ เลาวกุล – นครสวรรค์

" พิษณุแอร์ แอนด์ ซาวด์ " โดยนายขจรเกียรติ เลาวกุล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 187/16-17 ถนนมาตุลี...

เฉลิมการช่าง โดยนายเฉลิมชนม์ ปล้องบุญ – นครสวรรค์

"เฉลิมการช่าง" โดยนายเฉลิมชนม์ ปล้องบุญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ง.79/13 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000...

โรงหล่อ ยนต์ผลดี – นครสวรรค์

โรงหล่อ ยนต์ผลดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 272/2 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-221767โทรสาร...

ร้านบุญชัยคอนกรีตโดยนายสุชิน ป้องป้อม – นครสวรรค์

ร้านบุญชัยคอนกรีตโดยนายสุชิน ป้องป้อม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 218/1 หมู่ 1 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์...

วีระวัฒน์คอนกรีต – นครสวรรค์

วีระวัฒน์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนากลาง อ.โกรกพระ นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ : 056-330112โทรสาร...

เจริญจักรกล โดยนางประยงค์ ออมทรัพย์ – นครสวรรค์

เจริญจักรกล โดยนางประยงค์ ออมทรัพย์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 605/194 หมู่ 10 ถนนเอกมหาชัย ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000...

สิริวัชระ สาขานครสวรรค์ – นครสวรรค์

สิริวัชระ สาขานครสวรรค์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/2 หมู่ 2 ตำบลพระนอน อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ :...

รวมศิลป์ยนต์ โดยนายเสอื้อน อยู่คง – นครสวรรค์

รวมศิลป์ยนต์ โดยนายเสอื้อน อยู่คง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/24 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์...

ต.ธนวัฒน์ แอร์ โดยนายณรงค์ เพ็ญสุข – นครสวรรค์

"ต.ธนวัฒน์ แอร์" โดยนายณรงค์ เพ็ญสุข ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1048/30 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์...

ร้าน พี.เค.คอลเลคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง – นครสวรรค์

ร้าน พี.เค.คอลเลคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 380 หมู่ 13 ตำบลวัดไทร ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์...

ชวนมิตร คอนกรีตบล็อก – นครสวรรค์

ชวนมิตร คอนกรีตบล็อก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 265 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0000000000โทรสาร...

เอ็น.เอส.ปิโตรเลียม – นครสวรรค์

เอ็น.เอส.ปิโตรเลียม การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : จ.81/7 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-222319โทรสาร :...

ร้านช่างยนต์ โดยนางน้ำเชื่อม ดิษสาคร – นครสวรรค์

ร้านช่างยนต์ โดยนางน้ำเชื่อม ดิษสาคร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 167/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์...

บุญศรีเจริญกิจ โดยนายหาญ บุญศรี – นครสวรรค์

บุญศรีเจริญกิจ โดยนายหาญ บุญศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/29 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์...

ลำใย ไทยวงษ์ – นครสวรรค์

ลำใย ไทยวงษ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70 หมู่ 2 ตำบลย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ :...

อู่ประสิทธิ์การช่าง โดยนายเสวียง เกิดลาภ – นครสวรรค์

อู่ประสิทธิ์การช่าง โดยนายเสวียง เกิดลาภ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391/5 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์...

สังคมหม้อน้ำ โดยนายนิคม ถี่ถ้วน – นครสวรรค์

สังคมหม้อน้ำ โดยนายนิคม ถี่ถ้วน การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/7 ม.10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลกตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000...

สหะชัยเครื่องเย็น – นครสวรรค์

สหะชัยเครื่องเย็น ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45/10 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ :...

ดีสตาร์ คอนกรีต – นครสวรรค์

ดีสตาร์ คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 256 หมู่ 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-208009โทรสาร :...

แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น โดยนายวรวุฒิ เสาวภาคย์ภูษิต – นครสวรรค์

แต้ฮงหลีอ๊อกซิเย่น โดยนายวรวุฒิ เสาวภาคย์ภูษิต การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1274 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก ท.เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000...

เจริญกิจเออาร์ สาขาที่ 1 – นครสวรรค์

เจริญกิจเออาร์ สาขาที่ 1 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ :...

หุ้นส่วนมิได้จดทะเบียนโรงงานยาธีระพานิช ตรากาไก่ – นครสวรรค์

หุ้นส่วนมิได้จดทะเบียนโรงงานยาธีระพานิช ตรากาไก่ การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 114 หมู่ 5 ถ.ลาดยาว-บ้านไร่ ตำบลลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 271179โทรสาร...

ร้านนุชรีการช่าง โดยนางสาวนุชรี ศรีอุทิศ – นครสวรรค์

" ร้านนุชรีการช่าง " โดยนางสาวนุชรี ศรีอุทิศ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ช.38/4 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ ท.เมืองนครสวรรค์...

สนิทชัยการช่าง โดยนายสนิท อัตพุฒ – นครสวรรค์

สนิทชัยการช่าง โดยนายสนิท อัตพุฒ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/1-2 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์ 60140...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...