แท็ก นางสาว

Tag: นางสาว

สมร แหวนอ่อน – สมุทรปราการ

สมร แหวนอ่อน ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/3 ม.10 ซ.ประชาสามัคคี ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ :...

มุ่ย ผ่ามถิ – มุกดาหาร

มุ่ย ผ่ามถิ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 379 หมู่ 2 ถ.วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร...

รุ่งรัตน์ อลูมินั่ม – นครปฐม

รุ่งรัตน์ อลูมินั่ม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 469 ถนน ทรงพล ตำบล สนามจันทร์ อ.เมือง นครปฐม...

นิภาภรณ์ พ่วงตระกูลศิริ – กรุงเทพมหานคร

นิภาภรณ์ พ่วงตระกูลศิริ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86/17 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600...

สาธี จันทร์หอม – กรุงเทพมหานคร

สาธี จันทร์หอม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/513 ม.5 ซ.อมรชัย 4 บี 5 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ...

แสงทอง พิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

แสงทอง พิมพ์ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 161/110 ซ.จรัญสนิทวงค์ 27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย...

ชาลินี เกียรติธาดา – ประจวบคีรีขันธ์

ชาลินี เกียรติธาดา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 หมู่3 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทรศัพท์...

อัจฉรา ดิลกสรรพคุณ – กรุงเทพมหานคร

อัจฉรา ดิลกสรรพคุณ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/369 ม.10 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ :...

สุวิมล แซ่ตั้ง – นครปฐม

สุวิมล แซ่ตั้ง การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108 หมู่ที่ 2 ซ.ศรีเสถียร 10 ตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม 73160 โทรศัพท์ :...

ยงทิพา จรรยาวงศ์ – กรุงเทพมหานคร

ยงทิพา จรรยาวงศ์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 ซอย 7 ถ.เทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-9539627โทรสาร...

อรทัย ศรีพัฒน์ – ภูเก็ต

อรทัย ศรีพัฒน์ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/5 หมู่2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130...

วาสนา ทุนสูงเนิน – กรุงเทพมหานคร

วาสนา ทุนสูงเนิน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/851 ม.5 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ :...

พรทิพย์ ศิริรัตน์ – ชลบุรี

พรทิพย์ ศิริรัตน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 101/1 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ : 038-294682โทรสาร...

สมหมาย พุ่มกุมาร – นครปฐม

สมหมาย พุ่มกุมาร ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน อ.บางเลน นครปฐม 73130 โทรศัพท์ :...

สุกัญญา วุฒิศิริชัยนันท์ – กรุงเทพมหานคร

สุกัญญา วุฒิศิริชัยนันท์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141/11 ม.9 ซ.ประชาอุทิศ 27 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140...

รุจิรา แซ่แต้ – สมุทรสาคร

รุจิรา แซ่แต้ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/7 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ :...

พิมพิไล ดวงไชย – ราชบุรี

พิมพิไล ดวงไชย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25/3 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี...

ประครอง มุขสาร – กรุงเทพมหานคร

ประครอง มุขสาร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/616 หมู่ 5 ซอย 5 ถนนพระราม 2 ...

เสาวลักษณ์ แซ่อึ้ง – กรุงเทพมหานคร

เสาวลักษณ์ แซ่อึ้ง การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/757 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 02-8973624โทรสาร :...

ทัศนีย์ รุ่งจรูญ – กรุงเทพมหานคร

ทัศนีย์ รุ่งจรูญ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/67-68 ซ.เอมอ่อน ถ.รัตนกวี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 0-28751503โทรสาร...

เพชรทรา จันทะอุ่มเม้า – กรุงเทพมหานคร

เพชรทรา จันทะอุ่มเม้า การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/594 ม.5 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์...

สุภาพร เลิศบัวบาน – เชียงใหม่

สุภาพร เลิศบัวบาน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 253 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์...

ลำใย เกษี – กำแพงเพชร

ลำใย เกษี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 102 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ :...

รัชนี เสาร์เรือน – สุโขทัย

รัชนี เสาร์เรือน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 460/2 หมู่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ :...

ทองล้วน หัสดี – กรุงเทพมหานคร

ทองล้วน หัสดี การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1566 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600...

ดวงใจ กาญจนฤทธิกุล – กรุงเทพมหานคร

ดวงใจ กาญจนฤทธิกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/24 ม.3 ซ.จันทร์พริ้ง ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150...

สมคิด แสงใยมณี – พระนครศรีอยุธยา

สมคิด แสงใยมณี การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87 ม.5 ต.วังน้อย อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์ : 01-4319382โทรสาร...

พรรณี อุปพันธ์เสฎฐี – กรุงเทพมหานคร

พรรณี อุปพันธ์เสฎฐี ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 89/47-49 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120...

ปณิดา ไกรเหมกร – หนองคาย

ปณิดา ไกรเหมกร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 208 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง หนองคาย 43000 โทรศัพท์ :...

วันทา บุญประคม – ระยอง

วันทา บุญประคม การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 160/1 หมู่ 4 ตำบลกองดิน อ.แกลง ระยอง 21100 โทรศัพท์ :...

ลำใย ไทยวงษ์ – นครสวรรค์

ลำใย ไทยวงษ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70 หมู่ 2 ตำบลย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ :...

ปราณี ถวิลวัฒนกิจ – ราชบุรี

ปราณี ถวิลวัฒนกิจ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ที่ 18 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อ.บ้านโป่ง ราชบุรี...

บานเย็น บุญกลิ่น – กาฬสินธุ์

บานเย็น บุญกลิ่น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 287/5 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...