แท็ก น่าน

Tag: น่าน

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง – น่าน

อุทัยกิจเจริญ โดยนายประเทือง เชื้อทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว น่าน 55120...

ไชยา พรมวังขวา – น่าน

ไชยา พรมวังขวา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 117 ม.1 ถ.ท่าวังผา-ศิลาเพชร ต.ยม อ.ท่าวังผา น่าน 55140 โทรศัพท์ :...

อู่วิทยาการช่าง โดยนายสุวิชา หลิมศิริวงษ์ – น่าน

อู่วิทยาการช่าง โดยนายสุวิชา หลิมศิริวงษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/4 ม.13 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน 55110...

จำลองการช่าง โดยนายจำลอง ทาเป๊ก – น่าน

จำลองการช่าง โดยนายจำลอง ทาเป๊ก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 ม.1 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา น่าน...

ยาแผนไทยรชต – น่าน

ยาแผนไทยรชต การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 233 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว น่าน 55120 โทรศัพท์ : 054756325โทรสาร : n/aอีเมลล์...

วินัยศักดิ์ – น่าน

วินัยศักดิ์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 206 ม.4 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง น่าน 55000 โทรศัพท์ :...

กวางวิเศษการค้า โดยนายเกรียงศักดิ์ กวางวิเศษ – น่าน

กวางวิเศษการค้า โดยนายเกรียงศักดิ์ กวางวิเศษ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 475 ม.2 ต.ฝายแก้ว กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน...

ช.การช่าง โดยนายบุญเชิด พุทธวงศ์ – น่าน

ช.การช่าง โดยนายบุญเชิด พุทธวงศ์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8 ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000...

ไพฑูรย์ก่อสร้าง โดยนายไพฑูรย์ เจิมปลั่ง – น่าน

ไพฑูรย์ก่อสร้าง โดยนายไพฑูรย์ เจิมปลั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 186 ม.2 ต.ฝายแก้ว กิ่ง อ.ภูเพียง น่าน 55000 โทรศัพท์...

จักรกริศน์ อภิไชย – น่าน

จักรกริศน์ อภิไชย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3 ซ.3 ถ.มะโน ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000 โทรศัพท์ :...

ด่านนิมิต โดยนายเกษม ศิริรัตน์พิริยะ – น่าน

ด่านนิมิต โดยนายเกษม ศิริรัตน์พิริยะ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 226/1 ถ.มหายศ ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000 โทรศัพท์ :...

สวัสดีคอนกรีต – น่าน

สวัสดีคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225 หมู่ 4 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อ.เมือง น่าน 55000 โทรศัพท์ : 054-772991โทรสาร :...

อู่ช่างสนม โดยนายสนม นะวะสิทธิ์ – น่าน

อู่ช่างสนม โดยนายสนม นะวะสิทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 303 หมู่ 5 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา น่าน 55140 โทรศัพท์...

ไผ่งามคอนกรีต โดยนายปริญญา ทิพย์ปัญญา – น่าน

ไผ่งามคอนกรีต โดยนายปริญญา ทิพย์ปัญญา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 229 หมู่ 1 ถ.สา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา น่าน 55110...

น่านเกียรติรุ่งเรือง – น่าน

น่านเกียรติรุ่งเรือง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 230-240 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000 โทรศัพท์ : 054710369โทรสาร :...

ทรัพย์แสงดาว – น่าน

ทรัพย์แสงดาว การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 256 หมู่ 3 ตำบลดู่ใต้ อ.เมือง น่าน 55000 โทรศัพท์ : 773089โทรสาร : n/aอีเมลล์...

หยุด อิ่นติ๊บ – น่าน

หยุด อิ่นติ๊บ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 ม.6 ต.ไชยสถาน อ.เมือง น่าน 55000...

ไพฑูรย์การช่าง โดยนายไพฑูรย์ กันยายะ – น่าน

ไพฑูรย์การช่าง โดยนายไพฑูรย์ กันยายะ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 591/1 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน 55110 โทรศัพท์...

ใหญ่ออโต้การโลหะ โดยนายอภิชาติ ต้นผล – น่าน

ใหญ่ออโต้การโลหะ โดยนายอภิชาติ ต้นผล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7 ถ.รอบเมืองด้านทิศใต้ ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000...

ธวัชชัยอลูมิเนียม โดยนายธวัชชัย ใจมีภักดิ์ – น่าน

ธวัชชัยอลูมิเนียม โดยนายธวัชชัย ใจมีภักดิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 439 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา น่าน...

พ.เจริญภัณฑ์ โดยนายอนุพงษ์ แก้วหลวง – น่าน

พ.เจริญภัณฑ์ โดยนายอนุพงษ์ แก้วหลวง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 331 หมู่ 3 ตำบลศิลาเพชร อ.ปัว น่าน 55120 โทรศัพท์...

น่านปุ้ม 3 คอนกรีตอัดแรง – น่าน

น่านปุ้ม 3 คอนกรีตอัดแรง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 182 หมู่ 2 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง น่าน 55000 โทรศัพท์...

วิรัตน์ กิจเจริญ โดยนายวิรัตน์ จิตอารี – น่าน

วิรัตน์ กิจเจริญ โดยนายวิรัตน์ จิตอารี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70 หมู่ 9 ตำบลสถาน อ.ปัว น่าน 55120...

หมอมวลชน 2000 สาขาน่าน – น่าน

หมอมวลชน 2000 สาขาน่าน ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75/19 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเมือง อ.เมือง น่าน 55000...

ส.จินดาพลคอนกรีตผสมเสร็จ – น่าน

ส.จินดาพลคอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 215 ถ.มหายศ ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000 โทรศัพท์ : 054-771893โทรสาร :...

มานิต อารีประเสริฐสุข – น่าน

มานิต อารีประเสริฐสุข การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 287 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000 โทรศัพท์...

น่านแก๊ส – น่าน

น่านแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 218 หมู่ 4 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อ.เมือง น่าน 55000 โทรศัพท์ :...

จิระชัยคอนกรีตบล็อก โดยนายจิระชัย สมคำ – น่าน

จิระชัยคอนกรีตบล็อก โดยนายจิระชัย สมคำ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 296 ม.4 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง น่าน 55000 โทรศัพท์...

บุญธรรม ธรรมสละ – น่าน

บุญธรรม ธรรมสละ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12 หมู่ 8 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา น่าน 55140...

บุญซื่อเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสิทธิชัย บุญซื่อ – น่าน

บุญซื่อเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสิทธิชัย บุญซื่อ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 ถ.มหาวงค์ ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000...

ล.กิจเจริญ โดยนายเลย ไชยเสน – น่าน

ล.กิจเจริญ โดยนายเลย ไชยเสน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 306 หมู่ 7 ต.ท่าวังผา วรนคร อ.ท่าวังผา...

วีระสุขอลูมินั่ม โดยนายวีระสุข เนติกานต์ – น่าน

วีระสุขอลูมินั่ม โดยนายวีระสุข เนติกานต์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 260 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง ท.เมืองน่าน(ในเวียง) น่าน 55000...

สถาพรพาณิชย์ โดยนายสถาพร พานิชผล – น่าน

สถาพรพาณิชย์ โดยนายสถาพร พานิชผล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 165 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง น่าน 55000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...