แท็ก ปราจีนบุรี

Tag: ปราจีนบุรี

ไดโตะ-โอซิม(ประเทศไทย) – ปราจีนบุรี

ไดโตะ-โอซิม(ประเทศไทย) ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ประกอบซ่อมเครื่องใช้แพทย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 454/12 หมู่ที่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ : 037-455065โทรสาร...

แมททีเรียล พลาสท์ สาขาปราจีนบุรี – ปราจีนบุรี

แมททีเรียล พลาสท์ สาขาปราจีนบุรี ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 517/2 หมู่ 9 ซ.17 ถนนกนิทร์บุรี-โคราช ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี...

ร้านทรัพย์อรุณ โดยนายวิชาญ อุตรุณ – ปราจีนบุรี

ร้านทรัพย์อรุณ โดยนายวิชาญ อุตรุณ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42/6 หมู่ที่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์...

นพดลกลกลึง โดยนายนพดล ทิพย์เขต – ปราจีนบุรี

นพดลกลกลึง โดยนายนพดล ทิพย์เขต การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 595/5 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240 โทรศัพท์...

อุตสาหกรรมพลาสติกปราจีนบุรี – ปราจีนบุรี

อุตสาหกรรมพลาสติกปราจีนบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 332/ซ ซ.วัดแจ้ง ถ.ทัศนวิถี ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ : 037-211433โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เค.ซี.คอนกรีต – ปราจีนบุรี

เค.ซี.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 122 หมู่ 3 ตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ : 037-406259โทรสาร...

ศุภผลคอนกรีต – ปราจีนบุรี

ศุภผลคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 371 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240 โทรศัพท์ : 203046-7โทรสาร...

เมสัน อะคูสติกส์ แมนิวแฟคเจอร์ริ่ง – ปราจีนบุรี

เมสัน อะคูสติกส์ แมนิวแฟคเจอร์ริ่ง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 77 หมู่ที่ 1 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี...

นิคมการช่าง โดยนายนิคม บุญสม – ปราจีนบุรี

นิคมการช่าง โดยนายนิคม บุญสม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 187 ซ.ร่วมใจ ถ.ประจันตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง...

โรงงานนำชวน โดยนางสาวมาลี แก้วจินดา – ปราจีนบุรี

โรงงานนำชวน โดยนางสาวมาลี แก้วจินดา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51/1 หมู่ที่ 6 ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230...

เอบีบี สาขาปราจีนบุรี – ปราจีนบุรี

เอบีบี สาขาปราจีนบุรี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 115 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140...

วี.พี.พี.คอนกรีต – ปราจีนบุรี

วี.พี.พี.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 199 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ : 037-285286โทรสาร...

สุนันทา พลาสติก กรุ๊ป – ปราจีนบุรี

สุนันทา พลาสติก กรุ๊ป การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 13 ถนนนาดี-สระแท่น อ.นาดี ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ : 401286-9โทรสาร...

กบินทร์อ๊อกซิเจน – ปราจีนบุรี

กบินทร์อ๊อกซิเจน การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133 หมู่ที่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ :...

พี.ที.เอส.พลาสติก – ปราจีนบุรี

พี.ที.เอส.พลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27/1 หมู่ที่ 4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ : 037-206081โทรสาร : n/aอีเมลล์...

กระจกปราจีน โดยนายอุดม เตชะสกุลเจริญ – ปราจีนบุรี

กระจกปราจีน โดยนายอุดม เตชะสกุลเจริญ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000...

พี.เพาเวอร์ โพรดักท์ สาขาปราจีนบุรี – ปราจีนบุรี

พี.เพาเวอร์ โพรดักท์ สาขาปราจีนบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 957/2 หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ : 02-3891835โทรสาร...

หมื่นพลการช่าง – ปราจีนบุรี

หมื่นพลการช่าง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125/3 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์...

ไทยซัมมิท เอ็มซีไอ คอมโพเน้นท์ – ปราจีนบุรี

ไทยซัมมิท เอ็มซีไอ คอมโพเน้นท์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 518 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ : 037-204286โทรสาร :...

เอเชี่ยน โฟม เทค – ปราจีนบุรี

เอเชี่ยน โฟม เทค ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 515/3 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ : 204470-1โทรสาร...

ราชัน สตีลเวอร์ค – ปราจีนบุรี

ราชัน สตีลเวอร์ค ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94/3 หมู่ที่ 18 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240 โทรศัพท์ :...

ซัน ซัน อินดัสเตรียล (1977) สาขาโรงงาน กบินทร์บุรี – ปราจีนบุรี

ซัน ซัน อินดัสเตรียล (1977) สาขาโรงงาน กบินทร์บุรี ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 450/2 หมู่ 9...

เสถียรภาพคอนสตรัคชั่น – ปราจีนบุรี

เสถียรภาพคอนสตรัคชั่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 หมู่ 10 ตำบลบางพลวง อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ : 037-213175โทรสาร...

ไพโรจน์แอร์ โดยนายสุทธา ไพโรจน์ – ปราจีนบุรี

ไพโรจน์แอร์ โดยนายสุทธา ไพโรจน์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 400 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000...

อินเตอร์ออกานิค – ปราจีนบุรี

อินเตอร์ออกานิค การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 106 หมู่ 7 ตำบลโคกไทย อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 โทรศัพท์ : 01-3565526โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ฟาร์เธอร์ แอสฟัลท์ – ปราจีนบุรี

ฟาร์เธอร์ แอสฟัลท์ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121/80 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ : 037-209369โทรสาร :...

รัฐติชัยการช่าง โดยนายมณี กองชัย – ปราจีนบุรี

รัฐติชัยการช่าง โดยนายมณี กองชัย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 250/1 หมู่ที่ 2 ถ.ศิวบูรณ์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม...

เอเซียฟีล่า – ปราจีนบุรี

เอเซียฟีล่า การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 199 หมู่ที่ 8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ : โทรสาร...

เอ.อาร์.เอนจีเนียริ่ง สาขาปราจีนบุรี – ปราจีนบุรี

เอ.อาร์.เอนจีเนียริ่ง สาขาปราจีนบุรี ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107 หมู่ 15 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์...

อินวิกอร์ อินคอร์ปอเรชั่น สาขาปราจีนบุรี – ปราจีนบุรี

อินวิกอร์ อินคอร์ปอเรชั่น สาขาปราจีนบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 468หมู่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข3281ตำบลหนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) – ปราจีนบุรี

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95/3 หมู่ 4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์...

โชคพานิชคลองรั้งวัสดุภัณฑ์ – ปราจีนบุรี

โชคพานิชคลองรั้งวัสดุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59 หมู่ที่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ : 208111-3โทรสาร...

สมคิดเฮดเดอร์ โดยนางอรวรรณ โพงาม – ปราจีนบุรี

สมคิดเฮดเดอร์ โดยนางอรวรรณ โพงาม การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/26 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...