แท็ก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์

Tag: ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์

โรงอิฐระวิ โดยนายระวิ เกิดธูป – พิจิตร

โรงอิฐระวิ โดยนายระวิ เกิดธูป ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/1 ม.1 ถ.พิจิตร-สามง่าม ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง พิจิตร 66000...

วิลาวัลย์ มารูปหมอก – สุพรรณบุรี

วิลาวัลย์ มารูปหมอก ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 543 หมู่ 3 ตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250 โทรศัพท์ :...

เค ไอ อินดัสเตรียล – ระยอง

เค ไอ อินดัสเตรียล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111/5 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง 21140 โทรศัพท์...

สังวาลย์ พูมเสม – สมุทรสาคร

สังวาลย์ พูมเสม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27 หมู่ที่ 1 ถนนสุคนธวิท ตำบลดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์...

โรงอิฐรุ่งเจริญ โดยนายทองเจือ ใจยา – ยะลา

โรงอิฐรุ่งเจริญ โดยนายทองเจือ ใจยา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107/2 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป อ.เมือง ยะลา 95000...

โรงงานแสงบรรพต กระเบื้องเคลือบ ดินเผา – ชลบุรี

โรงงานแสงบรรพต กระเบื้องเคลือบ ดินเผา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/1 ม.3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ :...

ซินฟา อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) สาขาอยุธยา – พระนครศรีอยุธยา

ซินฟา อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) สาขาอยุธยา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61 หมู่ 8 ถนนท่าเรือ-อ่างทอง ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130...

เครื่องปั้นดินเผาพลชัยกิจเจริญ โดยนายพลชัย ธิมา – ลำปาง

เครื่องปั้นดินเผาพลชัยกิจเจริญ โดยนายพลชัย ธิมา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 19 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง ลำปาง 52100...

สุราษฎร์ทักษิณอุตสาหกรรม – สุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์ทักษิณอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/1 หมู่ 7 ถ.สุราษฎร์-กาญจน ดิษฐ์ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 84160 โทรศัพท์...

ปั้นงาม – เชียงใหม่

ปั้นงาม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 1 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ :...

สุรศักดิ์ ปวัฒน์สุข – ชัยนาท

สุรศักดิ์ ปวัฒน์สุข ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 161/1 ม.4 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-432226โทรสาร...

สิน เอี่ยมเวช – นครสวรรค์

สิน เอี่ยมเวช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 101/25 หมู่ 2 ตำบลพยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐโชคเจริญ โดยนายบุญเลี่ยง ชุติประพฤทธิ์ – พัทลุง

โรงอิฐโชคเจริญ โดยนายบุญเลี่ยง ชุติประพฤทธิ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 หมู่ 1 ตำบลนาโหนด อ.เมือง พัทลุง 93000...

โรงเตาชำนาญ โดยนายชำนาญ โตนิติ – สุราษฏร์ธานี

โรงเตาชำนาญ โดยนายชำนาญ โตนิติ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/92 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย 21 ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี...

ทรงวุฒิ จันทร์สิงห์ โดยนายทรงวุฒิ จันทร์สิงห์ – สุโขทัย

ทรงวุฒิ จันทร์สิงห์ โดยนายทรงวุฒิ จันทร์สิงห์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73 ถนนพิชัยตัดใหม่ ตำบลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก สุโขทัย 64110 โทรศัพท์...

สันกำแพงอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา – เชียงใหม่

สันกำแพงอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/4 หมู่ 11 ถ.ชม-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ :...

สรวง เกสรกาญจน์ – กาญจนบุรี

สรวง เกสรกาญจน์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 130/5 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110...

สิรินไทย เซรามิค – สมุทรสาคร

สิรินไทย เซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 927/420 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย ท.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :...

แอ๊นท์และชะเอิงเซรามิคส์ โดยนายสมยศ สาปคำ – ลำปาง

แอ๊นท์และชะเอิงเซรามิคส์ โดยนายสมยศ สาปคำ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95 หมู่ 9 ตำบลท่าผา อ.เกาะคา ลำปาง 52130 โทรศัพท์...

ร่มโพธิ์ เซรามิค โดยนางพิกุล อัมพรเวช – ลำปาง

ร่มโพธิ์ เซรามิค โดยนางพิกุล อัมพรเวช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 149/3 หมู่ 1 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52000...

โรงอิฐนิวัฒน์ชัยพานิช โดยนางสมุทร จิรวานิชหิรัญ – สุพรรณบุรี

โรงอิฐนิวัฒน์ชัยพานิช โดยนางสมุทร จิรวานิชหิรัญ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/5 ม.7 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐมอญ โดยนายสำรวย แก้วมะณี – อ่างทอง

โรงอิฐมอญ โดยนายสำรวย แก้วมะณี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง อ.ป่าโมก อ่างทอง 14130 โทรศัพท์...

โรงอิฐนครพงศ์ โดยนายพิพัฒน์ นครพงศ์ – สุพรรณบุรี

โรงอิฐนครพงศ์ โดยนายพิพัฒน์ นครพงศ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามคลี อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์...

บ้านไร่เซรามิค – ลำปาง

บ้านไร่เซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80/12 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อ.เมือง ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : โทรสาร...

เสาแก้ว อุตสาหกรรม – บุรีรัมย์

เสาแก้ว อุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104 หมู่ 1(ตู้ ปณ.104 ปณจ.บร) ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.กลันทา อ.เมือง บุรีรัมย์...

ลำปางคูนเซรามิค – ลำปาง

ลำปางคูนเซรามิค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 746 ม.1 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000 โทรศัพท์ :...

ทวิน คิวปิด สาขาชลบุรี – ชลบุรี

ทวิน คิวปิด สาขาชลบุรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4-6 ถนนบ่อใหญ่ ตำบลพนัสนิคม อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ :...

ไอโซ พาแนล – กรุงเทพมหานคร

ไอโซ พาแนล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103/58 ม.1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ :...

ณรงค์ฤทธิ์ จิตรพรทรัพย์ – นนทบุรี

ณรงค์ฤทธิ์ จิตรพรทรัพย์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79/7 ม.3 ซอยสุขาประชาสรรค์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ :...

สมพรบริการ โดยนางพรรณี อยู่สบาย – อำนาจเจริญ

สมพรบริการ โดยนางพรรณี อยู่สบาย ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84 หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์...

แม่ริมเซรามิคสตูดิโอ – เชียงใหม่

แม่ริมเซรามิคสตูดิโอ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 165 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐธวัชชัย โดยนางสาวนัยนา กังวาลวงศ์สกุล – สิงห์บุรี

โรงอิฐธวัชชัย โดยนางสาวนัยนา กังวาลวงศ์สกุล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53/2 ม.1 ต.บางมัญ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ :...

แสงทองอุตสาหกรรม – ราชบุรี

แสงทองอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118/1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต. หน้าเมือง ท.เมือง(หน้าเมือง) ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 032-323038โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...