แท็ก พะเยา

Tag: พะเยา

แสนดี แอร์ เซอร์วิส โดยนายสุรสิทธิ์ รุ่งสว่าง – พะเยา

แสนดี แอร์ เซอร์วิส โดยนายสุรสิทธิ์ รุ่งสว่าง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 231 หมู่ 3 ถนนพะเยา-เชียงคำ...

บุญชัยออโตแอร์ โดยนายสุรชัย สุมังคลานนท์ – พะเยา

บุญชัยออโตแอร์ โดยนายสุรชัย สุมังคลานนท์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121-123 ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง ท.เมืองพะเยา พะเยา 56000...

ซีพีพี เคนไซ – พะเยา

ซีพีพี เคนไซ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ 15 ตำบลแม่กา อ.เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ : 01-9298947โทรสาร...

หมอมวลชน 2000 สาขาพะเยา – พะเยา

หมอมวลชน 2000 สาขาพะเยา ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/4 ถ.ประเทศอุดรทิศ ต.เวียง อ.เมือง พะเยา 56000...

พะเยาซีเมนต์บล๊อค – พะเยา

พะเยาซีเมนต์บล๊อค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 301 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ : 431035โทรสาร...

จุงศักดิ์บริการ โดยนายศักดา สุรัตน์ตะนันทกุล – พะเยา

จุงศักดิ์บริการ โดยนายศักดา สุรัตน์ตะนันทกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 350 หมู่ 5 ตำบลหย่วน อ.เชียงคำ พะเยา 56110 โทรศัพท์...

ประเสริฐอลูมิเนียม โดยนายประเสริฐ ทองหล่อ – พะเยา

ประเสริฐอลูมิเนียม โดยนายประเสริฐ ทองหล่อ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/1 หมู่ 8 ถนนศักดาบรรณกิจ ตำบลหย่วน อ.เชียงคำ...

ธีระชัยซีเมนต์บล๊อค โดยนายธีระชัย ชมภูศรี – พะเยา

ธีระชัยซีเมนต์บล๊อค โดยนายธีระชัย ชมภูศรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 261 หมู่ 1 ตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ พะเยา 56110 โทรศัพท์...

วิชิต กอเจริญกิจกุล – พะเยา

วิชิต กอเจริญกิจกุล ผลิตกระดูกปุ่น ออสซิอิน ไขมัน ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระดูกปุ่น ออสซิอิน ไขมันขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 536 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อ.เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์...

สุวิชวิษณุคอนกรีต กรุ๊ป สาขาเชียงคำ – พะเยา

สุวิชวิษณุคอนกรีต กรุ๊ป สาขาเชียงคำ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55 หมู่ 8 ตำบลน้ำแวน อ.เชียงคำ พะเยา 56110...

บุญช่วยอลูมิเนียม โดยนายบุญช่วย ป๊อกบุญเรือง – พะเยา

บุญช่วยอลูมิเนียม โดยนายบุญช่วย ป๊อกบุญเรือง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 195 หมู่ 7 ซอยศรีถ้อย ตำบลศรีถ้อย...

พันแสนคอนกรีต (1995) – พะเยา

พันแสนคอนกรีต (1995) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 203 หมู่ 10 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ พะเยา 56120 โทรศัพท์...

สมคิดอลูมิเนียม โดยนายสมคิด หาญจริง – พะเยา

สมคิดอลูมิเนียม โดยนายสมคิด หาญจริง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84 หมู่ 6 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้...

พะเยาเซ็นเตอร์ โดยนายพิเชษฐ์ ยอดสาแล – พะเยา

พะเยาเซ็นเตอร์ โดยนายพิเชษฐ์ ยอดสาแล ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 539/27 หมู่11 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 56000...

ก.การช่าง โดยนายพิสิษฐ์ ประภากรณ์ – พะเยา

ก.การช่าง โดยนายพิสิษฐ์ ประภากรณ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/6 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง ท.เมืองพะเยา พะเยา 56000 โทรศัพท์ :...

สุวิชวิษณุคอนกรีต กรุ๊ป – พะเยา

สุวิชวิษณุคอนกรีต กรุ๊ป การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/3 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง อ.เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ :...

พะเยาคอนกรีต 1993 – พะเยา

พะเยาคอนกรีต 1993 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 350 หมู่ 1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ :...

สุวิชวิษณุก่อสร้าง – พะเยา

สุวิชวิษณุก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/2 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง อ.เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ : 054-431490โทรสาร...

กมล รัศมี – พะเยา

กมล รัศมี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147 หมู่ 5 ตำบลต๊ำ อ.เมือง พะเยา 56000 โทรศัพท์ :...

คมกฤษ ซัพพลาย แก๊ส – พะเยา

คมกฤษ ซัพพลาย แก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 192 หมู่ 1 ตำบลสันโค้ง ถนนพะเยา-เชียงคำ อ.ดอกคำใต้ พะเยา 56120...

เชียงคำซีเมนต์บล๊อค(1991) – พะเยา

เชียงคำซีเมนต์บล๊อค(1991) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 272 หมู่ 4 ถ.สิทธิประชาราษฎร์ ต.หย่วน อ.เชียงคำ พะเยา 56110 โทรศัพท์ :...

พะเยาแอร์ โดยนางสาวจิตรลดา รุ่งสว่าง – พะเยา

พะเยาแอร์ โดยนางสาวจิตรลดา รุ่งสว่าง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73/1 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง ท.เมืองพะเยา พะเยา 56000...

เอสแอนด์วาย คอนกรีตแพล้นท์ – พะเยา

เอสแอนด์วาย คอนกรีตแพล้นท์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 179/1 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อ.เมือง พะเยา 56000...

หงษ์ทองโลหะกิจ โดยนายวชิรา สุภาวะ – พะเยา

หงษ์ทองโลหะกิจ โดยนายวชิรา สุภาวะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/2 ถนนวัดลี ตำบลเวียง ท.เมืองพะเยา พะเยา 56000...

ร้านเจริญชัยกลาส โดยนายประจบ ด้วงรักษา – พะเยา

ร้านเจริญชัยกลาส โดยนายประจบ ด้วงรักษา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 489-492 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์...

พะเยาอัลลอย โดยนางสาวเสาวณีย์ ศรีวงค์ – พะเยา

พะเยาอัลลอย โดยนางสาวเสาวณีย์ ศรีวงค์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 219 หมู่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าวังทอง...

เพ็ญพิมล มังคลาด – พะเยา

เพ็ญพิมล มังคลาด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95/2 หมู่ 4 ตำบลหย่วน อ.เชียงคำ พะเยา 56110 โทรศัพท์...

เดคเคลย์ โดยนายศรายุทธ อกตัน – พะเยา

เดคเคลย์ โดยนายศรายุทธ อกตัน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92 หมู่ 7 ตำบลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ พะเยา 56120 โทรศัพท์...

อิฐวิชัย โดยนางสมใจ วัฒนานิมิตกูล – พะเยา

อิฐวิชัย โดยนางสมใจ วัฒนานิมิตกูล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61 หมู่ 4 ตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง พะเยา 56000...

คำนวนกลการ โดยนายวันชัย บังวัน – พะเยา

คำนวนกลการ โดยนายวันชัย บังวัน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 หมู่ 5 ตำบลเชียงบาน อ.เชียงคำ พะเยา...

พรศักดิ์ ซ้ายอุดมศิลป์ – พะเยา

พรศักดิ์ ซ้ายอุดมศิลป์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/3 ถนนประตูกลอง 1 ตำบลเวียง ท.เมืองพะเยา พะเยา 56000...

เอ็นบี ก๊อปป้ี โดยนายนรินทร์ บำรุงชาติ – พะเยา

เอ็นบี ก๊อปป้ี โดยนายนรินทร์ บำรุงชาติ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 155 หมู่ 5 ตำบลแม่ใส อ.เมือง พะเยา 56000...

สหวงศ์พันธ์ โดยนายอินทร์ มาเรียน – พะเยา

สหวงศ์พันธ์ โดยนายอินทร์ มาเรียน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 170 หมู่ 11 ถ.ดอกคำใต้-บ้านถ้ำตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ พะเยา 56120 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...