แท็ก พังงา

Tag: พังงา

เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย)สาขาโคกกลอย – พังงา

เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย)สาขาโคกกลอย การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30/4 หมู่ที่ 3 ถ.โคกกลอย ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขาพังงา – พังงา

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขาพังงา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/11 หมู่ 3 ตำบลตากแดด อ.เมือง พังงา 82000...

ร้านวิโชคแอร์ โดยนายวิโชค อุณหศิริกุล – พังงา

ร้านวิโชคแอร์ โดยนายวิโชค อุณหศิริกุล ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/27 ม.1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา...

แสงทองพาณิชย์ – พังงา

แสงทองพาณิชย์ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ : 076-421095โทรสาร :...

พิชัยการช่าง โดยนายนิยม จิตรเวช – พังงา

พิชัยการช่าง โดยนายนิยม จิตรเวช ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/14 หมู่ 2 ตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง พังงา...

สมพร ลิ่มสกุล – พังงา

สมพร ลิ่มสกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46/8 หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง พังงา...

ไข่การช่าง โดยนายสุเจตน์ แซ่จ้อง – พังงา

ไข่การช่าง โดยนายสุเจตน์ แซ่จ้อง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/1 ถนนตะกั่วป่า-กะปง ตำบลตำตัว อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควน จำกัด – พังงา

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควน จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 5 ตำบลหล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140 โทรศัพท์ : โทรสาร...

สินบริพัตร – พังงา

สินบริพัตร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/5 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140 โทรศัพท์ :...

พังงาพลาสติก โดยนายยิ่งยศ ยั่งยืน – พังงา

พังงาพลาสติก โดยนายยิ่งยศ ยั่งยืน การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ตลาดกลางบางเตย หมู่ 3 ตำบลบางเตย อ.เมือง พังงา 82000 โทรศัพท์ :...

หุ้นส่วนโรงหล่อกลึงฮั่วหลุน – พังงา

หุ้นส่วนโรงหล่อกลึงฮั่วหลุน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ : 421014โทรสาร :...

โรงปูนขาวปิยะพล โดยนายสุพจน์ แช่ทอง – พังงา

โรงปูนขาวปิยะพล โดยนายสุพจน์ แช่ทอง การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/2 ม.2 ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 โทรศัพท์ :...

สุพารา – พังงา

สุพารา การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 77/17 หมู่ 4 ตำบลบางม่วง อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ : 422310โทรสาร...

ร้านมลการช่าง โดยนายละมล น้อยภักดี – พังงา

ร้านมลการช่าง โดยนายละมล น้อยภักดี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/44 ม.7 ตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ :...

โรงน้ำแข็งธารทิพย์คุระบุรี – พังงา

โรงน้ำแข็งธารทิพย์คุระบุรี การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ตำบลคุระ อ.คุระบุรี พังงา 82150 โทรศัพท์ :...

ฮกจงเส็ง – พังงา

ฮกจงเส็ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 158 ถ.ศรีตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า ท.เมืองตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ : 421061โทรสาร :...

ร้านประพันธ์คอนกรีต โดยนายชัยรัตน์ หลีสกุล – พังงา

ร้านประพันธ์คอนกรีต โดยนายชัยรัตน์ หลีสกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกเคียน อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลำวะนอก จำกัด – พังงา

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลำวะนอก จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ข้างคอกวัว หมู่ 8 บ้านบางปอ ตำบลถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 โทรศัพท์...

สหกิจฮอทมิกซ์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น – พังงา

สหกิจฮอทมิกซ์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 ตำบลท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000 โทรศัพท์ : 411281-2โทรสาร :...

โรงหล่อท่อทวี โดยนางรัศมี ลิ่มสกุล – พังงา

โรงหล่อท่อทวี โดยนางรัศมี ลิ่มสกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/23 ม.7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา 82110 โทรศัพท์ : 076-421970โทรสาร...

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชีน้อย จำกัด – พังงา

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชีน้อย จำกัด การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/2 ตำบลถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 โทรศัพท์ : 01-6769150โทรสาร :...

สุทธิพงศ์คอนกรีต โดยนางวิวรรณเพ็ญ โกยสกุล – พังงา

สุทธิพงศ์คอนกรีต โดยนางวิวรรณเพ็ญ โกยสกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/1 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140...

คึกคักคอนกรีต – พังงา

คึกคักคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56/2 หมู่ 3 ตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า พังงา 82190 โทรศัพท์ : 076-420640โทรสาร...

โรงกลึงรวมพร โดยนางเหลี่ยนหลี้ มณีวงศ์วิโรจน์ – พังงา

โรงกลึงรวมพร โดยนางเหลี่ยนหลี้ มณีวงศ์วิโรจน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 154/14 ม.9 ถนนล่ิมดุลย์ ตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง พังงา 82120 โทรศัพท์...

ร้านธนาสตีล โดยนายธนาวุฒิ ไพรสุวรรณ – พังงา

ร้านธนาสตีล โดยนายธนาวุฒิ ไพรสุวรรณ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61 ซอยคอกหญ้า ตำบลท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000...

ร้านเกียรติภูมิการช่าง โดยนายโสภณ ปานแก้ว – พังงา

ร้านเกียรติภูมิการช่าง โดยนายโสภณ ปานแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/12 ม.9 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อ.ตะกั่วป่า พังงา...

เมย์ ออดิโอซาวด์ แอนด์ แอน – พังงา

เมย์ ออดิโอซาวด์ แอนด์ แอน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/15 ม.2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง...

ร้านสามพี่น้องคอนกรีต โดยนายมิตร คำเลี้ยง – พังงา

ร้านสามพี่น้องคอนกรีต โดยนายมิตร คำเลี้ยง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25 หมู่ 4 ตำบลทับปุด อ.ทับปุด พังงา 82180 โทรศัพท์...

ปัญญาพลคอนกรีต โดยนางอาภรณ์ ตัณฑวณิช – พังงา

ปัญญาพลคอนกรีต โดยนางอาภรณ์ ตัณฑวณิช การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62/16 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140...

ภูเก็ตค้าซีเมนต์ สาขาโคกกลอย – พังงา

ภูเก็ตค้าซีเมนต์ สาขาโคกกลอย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49/5 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130 โทรศัพท์...

จิรวัฒน์ อุ๋ยสกุล – พังงา

จิรวัฒน์ อุ๋ยสกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46/11 หมู่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง พังงา 82000...

โรงปูนขาวแม่เลี่ยงกี่ โดยนางเลี่ยงกี่ โกวิทางกูร – พังงา

โรงปูนขาวแม่เลี่ยงกี่ โดยนางเลี่ยงกี่ โกวิทางกูร การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อ.เมือง พังงา 82000 โทรศัพท์...

ส. พรประเสริฐ โดยนายสมพร ขวัญรอด – พังงา

ส. พรประเสริฐ โดยนายสมพร ขวัญรอด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62/86 หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง พังงา 82210...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...