แท็ก ภูเก็ต

Tag: ภูเก็ต

ภูธรการช่าง โดยนางฮ้องเอ้ง แซ่เจียง – ภูเก็ต

ภูธรการช่าง โดยนางฮ้องเอ้ง แซ่เจียง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 245 ซ.ภูธร ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์...

โรงกลึง ป.การช่าง โดยนายเป้งอั้น เอ้งฉ้วน – ภูเก็ต

โรงกลึง ป.การช่าง โดยนายเป้งอั้น เอ้งฉ้วน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/88 หมู่ 7 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต...

ยางไทยทวี – ภูเก็ต

ยางไทยทวี การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 183/99 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง(ตลาดใหญ่) ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 217042-5โทรสาร :...

จิตรลดา อัลลอย โดยนางสาวจินดารัตน์ ขุนเดื่อ – ภูเก็ต

จิตรลดา อัลลอย โดยนางสาวจินดารัตน์ ขุนเดื่อ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/481 หมู่ที่3 ถนนขวาง ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต...

อรรถพร ประภัสสรคุณ – ภูเก็ต

อรรถพร ประภัสสรคุณ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/3-4 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรีตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000...

ภูเก็ตอัลลอย – ภูเก็ต

ภูเก็ตอัลลอย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 105/4 ถนนเทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ :...

ไพรม์แอร์ สาขาภูเก็ต – ภูเก็ต

ไพรม์แอร์ สาขาภูเก็ต ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58/9 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์...

วันเน็ซ อินดัสเทรียล สาขาภูเก็ต – ภูเก็ต

วันเน็ซ อินดัสเทรียล สาขาภูเก็ต ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97/102 ซอย 2/7 ถ.วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต...

อัมพรคอนกรีตบล๊อค – ภูเก็ต

อัมพรคอนกรีตบล๊อค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/4 หมู่ 3 ซอยป่าหล่าย ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000...

เกียรติศักดิ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ เบญจวรางกูร – ภูเก็ต

เกียรติศักดิ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ เบญจวรางกูร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/62-63 หมู่ที่ 4 ถนนเทพประทานตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์...

ภูเก็ตวอเตอร์ซัพพลาย – ภูเก็ต

ภูเก็ตวอเตอร์ซัพพลาย การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/2-3หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์...

บ้านพอนค้าวัสดุ – ภูเก็ต

บ้านพอนค้าวัสดุ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88/2 หมู่ 1 ตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ : 076-311164โทรสาร...

ชัยเลิศการช่าง โดยนางนวลศรี บัณฑิตเลิศรักษ์ – ภูเก็ต

ชัยเลิศการช่าง โดยนางนวลศรี บัณฑิตเลิศรักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28/24 หมู่ที่ 10 ซอยต้นโพธิ์ ถนนกระ อ.เมือง(ตลาดใหญ่) ภูเก็ต...

จักรรุ่งเรือง โดยนายปิยะศักดิ์ จักราภิรักษ์ – ภูเก็ต

จักรรุ่งเรือง โดยนายปิยะศักดิ์ จักราภิรักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/19 หมู่ 2 ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000...

อรทัย ศรีพัฒน์ – ภูเก็ต

อรทัย ศรีพัฒน์ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/5 หมู่2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130...

สำราญ พรมศรี – ภูเก็ต

สำราญ พรมศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/2 หมู่ 9 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต...

วิโรจน์คูลเลอร์ โดยนายวิโรจน์ รัฐกาย – ภูเก็ต

วิโรจน์คูลเลอร์ โดยนายวิโรจน์ รัฐกาย การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28/49 ถนนศรีเสนา ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง(ตลาดใหญ่) ภูเก็ต...

ฉัตรไชยพาณิชย์ – ภูเก็ต

ฉัตรไชยพาณิชย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113/3 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อ.ถลาง ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์ :...

สยาม คูลลิ่ง ซิสเต็ม – ภูเก็ต

สยาม คูลลิ่ง ซิสเต็ม ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100/1-2 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต...

ดาราอีเล็คทริค โดยนายมนตรี จีนกิ๊ด – ภูเก็ต

ดาราอีเล็คทริค โดยนายมนตรี จีนกิ๊ด ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต 83150...

เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง – ภูเก็ต

เบสท์ ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/33 หมู่ 1 ถ.เจ้าฟ้า...

ภูเก็ตเหล็กหล่อ – ภูเก็ต

ภูเก็ตเหล็กหล่อ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/4 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ :...

กมลาเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายอุดม สงวนเขียว – ภูเก็ต

กมลาเอ็นจิเนียริ่ง โดยนายอุดม สงวนเขียว ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68/11 หมู่ 3 ตำบลกมลา อ.กะทู้ ภูเก็ต...

นนทกร ซัพพลาย – ภูเก็ต

นนทกร ซัพพลาย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67/12ซ.ก๊อกน้ำ ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต...

ไดนามิค คูลลิ่ง ซัพพลาย โดยนางชฎาพร ภูวรัตน์ฃ – ภูเก็ต

ไดนามิค คูลลิ่ง ซัพพลาย โดยนางชฎาพร ภูวรัตน์ฃ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/17 หมู่ 3 ...

เพชรสมบัติคอนกรีต – ภูเก็ต

เพชรสมบัติคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100/57 หมู่ 7 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ : 076-203222โทรสาร :...

พรีเมียร์ โพรดักส์ สาขาภูเก็ต – ภูเก็ต

พรีเมียร์ โพรดักส์ สาขาภูเก็ต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/3 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต...

ขิมทอง การช่าง โดยนายวิทยา แพทย์ขิม – ภูเก็ต

ขิมทอง การช่าง โดยนายวิทยา แพทย์ขิม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13/31 หมู่ 2 ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000...

ชูเวอร์คชอพ – ภูเก็ต

ชูเวอร์คชอพ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58 ถนนอ๋องซิมผ่าย ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 217901โทรสาร :...

เกาะแก้วหล่อเสา โดยนางจงกล จรสกุล – ภูเก็ต

เกาะแก้วหล่อเสา โดยนางจงกล จรสกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 57/10 หมู่ที่ 5 ถนนเทพกษัตรีย์ตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83200 โทรศัพท์...

มานพ พ่อค้า – ภูเก็ต

มานพ พ่อค้า การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/8 ม.6 ถ.ศรีเสนา ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง(ตลาดใหญ่) ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ :...

วี เอส พี กรุ๊ป ภูเก็ต โดยนายสังวรณ์ ทรัพย์ไพบูลย์ – ภูเก็ต

วี เอส พี กรุ๊ป ภูเก็ต โดยนายสังวรณ์ ทรัพย์ไพบูลย์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53 ถนนอ๋องซิมผ่าย...

ชาติชาย เสียงเสนาะ – ภูเก็ต

ชาติชาย เสียงเสนาะ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 ถนนกระ ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...