แท็ก มหาสารคาม

Tag: มหาสารคาม

นวเชียงยืน – มหาสารคาม

นวเชียงยืน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108 ม.16 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ : 043370674โทรสาร :...

ร้านแท่นทองคว้านเจียร์ โดยนายประเวก บุญมี – มหาสารคาม

ร้านแท่นทองคว้านเจียร์ โดยนายประเวก บุญมี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/290 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ :...

แซค ชัตเตอร์ โปรดักส์ สาขามหาสารคาม – มหาสารคาม

แซค ชัตเตอร์ โปรดักส์ สาขามหาสารคาม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1996/44-45 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อ.เมือง...

ร้านช่างลองประตูเหล็ก โดยนายลอง จำปาสิงห์ – มหาสารคาม

ร้านช่างลองประตูเหล็ก โดยนายลอง จำปาสิงห์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 613 ม.19 ถ.ขอนแก่น-ยางตลาด ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม...

เอ็น.พี.แก๊ส.มหาสารคาม – มหาสารคาม

เอ็น.พี.แก๊ส.มหาสารคาม การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1117/7 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ : 043721447โทรสาร...

บุญทวีกระจก-อลูมิเนียม โดยนางสาวพวงมณี บำรุง – มหาสารคาม

บุญทวีกระจก-อลูมิเนียม โดยนางสาวพวงมณี บำรุง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 328/88 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000...

นายทองใส วันทาแท่น – มหาสารคาม

นายทองใส วันทาแท่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78 หมู่ 22 ตำบลวังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ :...

หมอมวลชน 2000 สาขามหาสารคาม – มหาสารคาม

หมอมวลชน 2000 สาขามหาสารคาม ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1118/23 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000...

ศิริประภาเซ็นเตอร์ – มหาสารคาม

ศิริประภาเซ็นเตอร์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 390 หมู่ 3 ถนนผดุงประชากร ตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม...

โรงกลึงศรีตั้งเจริญ โดยนายสลัด ศรีครซ้าย – มหาสารคาม

โรงกลึงศรีตั้งเจริญ โดยนายสลัด ศรีครซ้าย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193 ม.13 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์...

ประเสริฐยนต์ โดยมังกร แย้มชม – มหาสารคาม

ประเสริฐยนต์ โดยมังกร แย้มชม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 ม.14 ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ :...

สุมาลี ทองภู – มหาสารคาม

สุมาลี ทองภู การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 ม.2 ต.วังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ : โทรสาร...

มหาสารคามคอนกรีต – มหาสารคาม

มหาสารคามคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 172 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแก่งเลิงจาน อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ : 723271โทรสาร :...

มิ่งมงคล โดยนายธวัชชัย มิ่งมงคล – มหาสารคาม

มิ่งมงคล โดยนายธวัชชัย มิ่งมงคล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 227 หมู่ 15 ตำบลกู่ทอง อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160...

พีเค แอร์ซัพพลาย – มหาสารคาม

พีเค แอร์ซัพพลาย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 510/29 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์...

โรงกลึง ส.ช่างกล โดยนายเสาร์ ภูรัม – มหาสารคาม

โรงกลึง ส.ช่างกล โดยนายเสาร์ ภูรัม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 809 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์...

ถนอม สุนทวงษ์ – มหาสารคาม

ถนอม สุนทวงษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 419/3 ถ.มหาชัยดำริ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000...

วิโรจน์คอนกรีต – มหาสารคาม

วิโรจน์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 หมู่ที่ 8 ต.เสือเฒ่า ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์...

เรืองชัยบริการ – มหาสารคาม

เรืองชัยบริการ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128 ม.2 ถ.ศรีโกสุม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ : 043761092โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ศรีสมเด็จวัสดุ โดยนายนิสัย นามเต – มหาสารคาม

ศรีสมเด็จวัสดุ โดยนายนิสัย นามเต ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 หมู่ 11 ถนนหนองปลิง-แกดำ ตำบลวังแสง อ.แกดำ มหาสารคาม 44190...

ควอลิตี้เวอร์ค สาขามหาสารคาม – มหาสารคาม

ควอลิตี้เวอร์ค สาขามหาสารคาม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ถนนบ้านขี ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ :...

ร้านโกสุมกระจกอลูมิเนียม โดยนายปิ่นแก้ว ยะไชยศรี – มหาสารคาม

ร้านโกสุมกระจกอลูมิเนียม โดยนายปิ่นแก้ว ยะไชยศรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 226/1 ม.10 ถ.ผดุงประชากร ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม...

ร้านนัชชากระจก อลูมิเนี่ยม – มหาสารคาม

ร้านนัชชากระจก อลูมิเนี่ยม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 224 ถนนฉิมพลีเจริญ ตำบลตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000...

พรเลิศแอร์ แอนด์ ซาวด์มหาสารคาม – มหาสารคาม

พรเลิศแอร์ แอนด์ ซาวด์มหาสารคาม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลตลาด อ.เมือง มหาสารคาม...

สุรินทร์วัสดุก่อสร้าง โดยนายสุรินทร์ นนลือชา – มหาสารคาม

สุรินทร์วัสดุก่อสร้าง โดยนายสุรินทร์ นนลือชา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 ม.4 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ :...

ชฎาอลูมิเนียม นายวัชระพงษ์ รัตนติสร้อย – มหาสารคาม

ชฎาอลูมิเนียม นายวัชระพงษ์ รัตนติสร้อย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 796/3 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110...

ตักศิลาพัฒนาคอนกรีต – มหาสารคาม

ตักศิลาพัฒนาคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 144 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแวงน่าง อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์...

บุญใส ประการะสังข์ – มหาสารคาม

บุญใส ประการะสังข์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82 ม.9 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ : 095773503โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สัมฤทธิการช่าง โดยนายสัมฤทธิ์ ศิริตื้นลี – มหาสารคาม

สัมฤทธิการช่าง โดยนายสัมฤทธิ์ ศิริตื้นลี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 2 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์...

สยามปริ้นท์โอเอ โดยนายบุรี ศุภมิตรพิบูลย์ – มหาสารคาม

สยามปริ้นท์โอเอ โดยนายบุรี ศุภมิตรพิบูลย์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73/34-35 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ :...

ช.กิตติการช่าง โดยนายพิชิต มโนชัย – มหาสารคาม

ช.กิตติการช่าง โดยนายพิชิต มโนชัย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/260 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000...

สุบรรณแก๊ส – มหาสารคาม

สุบรรณแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 717 หมู่ 1 ตำบลบรบือ อ.บรบือ มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ : 771359โทรสาร...

พิทูล เคนสุโพ – มหาสารคาม

พิทูล เคนสุโพ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 76 ม.17 ต.มิตรภาพ อ.แกดำ มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ : 018713592โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...